Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Dotacje na innowacyjne w małych i średnich firmach z Podkarpacia. Ostatni konkurs

Opublikowano: 2020-09-16 20:13:17, przez: admin, w kategorii: Biznes

Tylko do 24 września mikro-, mali i średni przedsiębiorcy ze wschodniej Polski mogą starać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski tylko od firm należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. klastra lub izby gospodarczej, obejmującego przedsiębiorstwa z co najmniej dwóch województw. Otrzymane wsparcie należy przeznaczyć na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w dostosowaniu funkcjonowania firmy w sytuacji epidemiologicznej.

 

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został uruchomiony w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Firmy z sektora MŚP przeznaczają otrzymane środki na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

 

PARP dostosowała konkursu do obecnych realiów. Poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w czasie pandemii. Dzięki temu mogą sprawniej poruszać się w nowych, nietypowych warunkach.

 

– Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro, przy czym maksymalne dofinansowanie to 20 mln zł. To realne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy mają pomysły na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, a przeszkodą w ich realizacji były niewystarczające zasoby finansowe. Dzięki środkom z Unii będą mogli poszerzyć działalność – dotrzeć do innych grup odbiorców czy trafić na nowe rynki – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP.

 

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej. To współpraca pięciu przedsiębiorstw z pokrewnych branż, z co najmniej dwóch różnych województw. Jedna z firm musi działać w makroregionie Polska Wschodnia, czyli w jednym z województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

 

Przedsiębiorstwo zgłaszające się do konkursu, musi należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi funkcjonować od co najmniej roku. Przychody firmy nie mogą być mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku do PARP.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij