Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Międzynarodowe targi w Kanadze

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 25 sierpnia 2020 r.

Opublikowano: 2020-08-19 16:36:25, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

 
Porządek Obrad bieżącej sesji
 
 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30. Sesja będzie prowadzona w sposób zdalny, a transmisja z jej przebiegu będzie dostępna w internecie.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łańcut.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu.
 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród (druk nr XXXVI/5/2020).
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (druk nr XXXVI/9/2020).
 8. Uchwała w sprawie nadania statutów branżowym szkołom II stopnia w Rzeszowie (druk nr XXXVI/10/2020).
 9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr XXXVI/1/2020).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Europejski dialog młodzieży” (druk nr XXXVI/21/2020).
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie (druk nr XXXVI/8/2020).
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm. (druk nr XXXVI/22/2020).
 13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/646/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej w drodze bezprzetargowej.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krawieckiej (druk nr XXXVI/16/2020).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze (druk nr XXXVI/17/2020).
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego użytkownikowi wieczystemu (druk nr XXXVI/20/2020).
 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Konfederatów Barskich (druk nr XXXVI/2/2020).
 19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Niemena, Miłocińskiej (druk nr XXXVI/3/2020).
 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Leśnej, Al. Niepodległości, Mieczykowej (druk nr XXXVI/13/2020).
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Lewakowskiego w Rzeszowie (druk nr XXXVI/14/2020).
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Wyspiańskiego w Rzeszowie (druk nr XXXVI/15/2020).
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Rataja.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słowackiego.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk nr XXXVI/18/2020).
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk nr XXXVI/19/2020).
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu od ustalonej ceny gruntu (druk nr XXXVI/24/2020).
 28. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/532/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XXXVI/23/2020).
 29. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Spółdzielczej do kategorii dróg gminnych (druk nr XXXVI/6/2020).
 30. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Ciepłowniczej do kategorii dróg gminnych (druk nr XXXVI/7/2020).
 31. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych (druk nr XXXVI/12/2020).
 32. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk nr XXXVI/11/2020).
 33. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk nr XXXVI/26/2020).
 34. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr XXXVI/25/2020).
 35. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa - „ul. ks. Andrzeja Rabija” (druk nr XXXVI/4/2020).
 36. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa - „ul. Jana Welca” (druk nr XXXVI/27/2020).
 37. Oświadczenia i informacje.
 38. Interpelacje i zapytania.
 39. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 

WSZYSTKIE MATERIAŁY NA SESJĘ

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij