Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w ZUS

Opublikowano: 2020-08-06 12:02:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Doradca ds. emerytalnych

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

ZUS Oddział w Rzeszowie

Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

 

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Doradca ds. emerytalnych

 

Wymagania formalne:

Niezbędne:

wykształcenie wyższe

minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów

Mile widziane:

doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność obsługi pakietu Ms Office

znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy

znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

mile widziana znajomość technik obsługi klienta

Jeśli jesteś osobą:

terminową, rzetelną, samodzielną, odpowiedzialną

masz predyspozycje do obsługi klientów

posiadasz umiejętności: poprawnego przekazywania informacji ustnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach

potrafisz współpracować z innymi

to zachęcamy do składania dokumentów.

 

Poniższe dokumenty należy przesłać poprzez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

al. Piłsudskiego 12,

35-075 Rzeszów

z dopiskiem ’oferta pracy’

 

CV

list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( w przypadku wysyłania oferty korespondencyjnie)

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie przesłanej korespondencyjnie klauzuli następującej treści: 

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce ’Praca w ZUS’. 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji poprzez formularz aplikacyjny.

Termin składania aplikacji: 18.08.2020

 

Dodatkowe informacje:

oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wymaganą wiedzę merytoryczną oraz rozmowę kwalifikacyjną

miejsce wykonywania pracy:

Oddział ZUS w Rzeszowie

al. Piłsudskeigo 12

35-075 Rzeszów

 

 

Zakres obowiązków

 

Zadania:

Zapewnienie obsługi klientów w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz udzielanie informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych z przejściem na emeryturę.

 

Termin, do którego należy składać dokumenty

2020-08-18r.

Oferujemy

 

Oferujemy:

zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

Warunki pracy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,

sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

konieczność poruszania się po całym obiekcie,

konieczność odbywania podróży służbowych,

budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,

drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij