Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Ponad 50 laboratoriów w sieci Podkarpackiego Centrum Innowacji

Opublikowano: 2020-08-05 15:33:54, przez: admin, w kategorii: Biznes

Podkarpackie Centrum Innowacji tworzy regionalną sieć laboratoriów. Już ponad 50 laboratoriów dołączyło do projektu. Doświadczenie i wiedza naukowców wsparte aparaturą laboratoriów pozwolą na analizę materiałów, prototypów i wyrobów podkarpackich firm.

Maraton Innowacji w PCI ProtoLab

 

– Naszym celem jest doskonalenie kompetencji laboratoriów oraz pomoc w uzyskiwaniu akredytacji na oferowane usługi lub statusu jednostki notyfikowanej. Akredytacja jest ważna i potwierdza, że efektem pracy laboratoriów są wiarygodne wyniki. Zależy nam na tym, aby laboratoria dysponujące profesjonalnym wyposażeniem mogły świadczyć specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. Razem będziemy realizowali projekty badawcze. Takimi możliwościami powinny być zainteresowane firmy, których nie stać na zakup kosztownej aparatury i tworzenie laboratorium – mówi dr inż. Roman Tabisz, twórca i koordynator sieci, ekspert w PCI.

 

Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących tworzy obecnie 52 podmioty. To jednostki państwowe i prywatne, laboratoria badawcze i wzorcujące, akredytowane i nieakredytowane, duże i renomowane jednostki oraz małe, prywatne laboratoria o wąskich specjalizacjach. Sieć to również forum współpracy profesjonalistów i naukowców z różnych dziedzin, zajmujących się badaniami, a także oceną zgodności podzespołów, produktów i wyrobów gotowych.

 

– Celem sieci jest promowanie rynkowej oferty usług i badań laboratoryjnych dla podkarpackiego biznesu na utworzonej platformie IT. W przyszłości PCI uruchomi fundusz wsparcia dla laboratoriów, które podejmą proces akredytacji swoich usług. Z funduszu będzie można pokryć koszty poszczególnych etapów przygotowania procesu lub zakupu aparatury umożliwiającej realizację akredytowanej usługi badań lub wzorcowania. Ambitnym zamierzeniem PCI jest zaprojektowanie komercyjnego Centrum Badań i Certyfikacji dysponującego akredytowanymi laboratoriami świadczącymi usługi, których nie ma w ofertach laboratoriów tworzących sieć – mówi o planach na przyszłość koordynator sieci.

 

Dr inż. Tabisz w 2017 r. badał podkarpackie firmy. Wyniki pokazują, że 80 proc. podmiotów zleca badania i testy instytucjom spoza regionu. Taka sytuacja wynikała z braku dostępnej oferty usług rynkowych laboratoriów działających na Podkarpaciu oraz braku jednostek dysponujących możliwościami wykonywania potrzebnych badań dla przedsiębiorców. Wyniki pozwoliły również na identyfikację potencjału badawczego regionu.

 

Podkarpackie laboratoria już dostrzegły korzyści, jakie daje współpraca w sieci.

 

- To możliwość współpracy interdyscyplinarnej z jednostkami laboratoryjnymi regionu oraz naukowcami z różnych dziedzin. Wspólne działanie przynosi wymianę cennych doświadczeń i wiedzy oraz tworzenie oferty usług na realizację projektów niemożliwych do wykonania przez jedno laboratorium. Liczy się także możliwość skorzystania z funduszu wsparcia w procesie przygotowania laboratorium do akredytacji oraz promowanie swoich usług rynkowych na portalu IT prowadzonym przez PCI. Jest szansą, by szybciej i lepiej dotrzeć z naszą propozycją do przedsiębiorców i biznesu w kraju oraz Unii Europejskiej – wylicza dr inż. Wiesław Sabat z laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

Lista laboratoriów nie jest zamknięta, kolejne zgłaszają się z zapytaniami jak dołączyć do sieci. Organizator sieci spodziewa się, że do końca roku będzie współpracować ze sobą około 60 laboratoriów. Dla zainteresowanych przystąpieniem do PSLBiW, adres strony internetowej: https://badania.pcinn.org/kontakt-bz

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij