Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Sytuacja z odpadami popowodziowymi na Podkarpaciu

Opublikowano: 2020-07-07 09:13:43, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Po ulewnych deszczach i nawałnicach zostało dużo odpadów. Prawo nie reguluje w sposób specjalny spraw związanych z zagospodarowaniem śmieci powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.

Zołnierze WOT pomagają sprzątać rzeczy po powodzi. Fot. WOT

Zołnierze WOT pomagają sprzątać rzeczy po powodzi. Fot. WOT

 

Gminy mają obowiązek zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, gminy nie mają pieniędzy w budżecie na zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku klęsk żywiołowych.

W związku z tym marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do zarządzających instalacjami mogącymi przyjmować odpady z klęsk żywiołowych z prośbą o usprawnienie przyjmowania tego rodzaju odpadów do zagospodarowania oraz o rozważenie możliwości przyjęcia tych odpadów bez pobierania opłaty od gmin i podmiotów gospodarczych za ich zagospodarowanie.

Stawka za składowanie tego typu odpadów zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 0 zł.

– Liczymy na życzliwe podejście zarządzających tymi instalacjami. Powódź, która nas dotknęła spowodowała wielkie zniszczenia na stosunkowo małych terenach. Mamy świadomość, że liczba odpadów powstała po usuwaniu szkód jest duża i jej przyjęcie nie było planowane. Liczymy jednak na wyrozumiałość w tej trudnej chwili. Nasz Departament Ochrony Środowiska jest otwarty na wsparcie i pomoc także informacyjną dla wszystkich, którzy będą jej potrzebować – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek województwa wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych w ramach realizowanego przez Fundusz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego od wystąpienia pierwszych podtopień monitoruje sytuację związaną z sytuacją powodziową w regionie. Samorząd województwa w tej trudnej sytuacji w pierwszej kolejności przekazał informację gminom na temat instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie odpadów z powodzi. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pomagają m. in. klasyfikacji i ewidencji odpadów powstałych w wyniku powodzi, sposobów postępowania z nimi. 2 lipca wystąpiono do gmin o przekazanie informacji nt. ilości odpadów powstałych w związku z powodzią. Większość gmin objętych powodzią nie dysponuje jeszcze takimi danymi, gdyż trwa szacowanie szkód przez rzeczoznawców i sprzątanie po powodzi.

Z informacji przekazanych tylko przez 15 gmin wynika, iż powstało już 2820 ton tych odpadów. Dane te będą w dalszym ciągu zbierane i uzupełniane.

Samorządy dostały również szczegółowe informacje nt. postępowania z odpadami z gospodarstw domowych powstającymi w związku z usuwaniem skutków powodzi, poszukiwania firm transportowych czy instalacji mogących zagospodarować odpady z infrastruktury budowlanej.

Firmy, które wyczerpały limit możliwości zagospodarowania odpadów popowodziowych, muszą wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych. Zmiany decyzji mają być wydawane w możliwie najkrótszym terminie.

Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij