Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego w maju 2020 r.

Opublikowano: 2020-06-30 21:21:29, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Na sytuację społeczno-gospodarczą województwa podkarpackiego w maju br., wpływ miało zagrożenie epidemiczne oraz zamknięcie gospodarki (chociaż już odwoływane). Stąd - jak informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w niektórych dziedzinach odnotowano znaczące spadki, w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Niekorzystne zmiany w porównaniu z kwietniem br. odnotowano na rynku pracy, tj. niższe było zarówno przeciętne zatrudnienie, jak i przeciętne wynagrodzenie brutto. W porównaniu z majem 2019 r. odnotowano spadki: przeciętnego zatrudnienia, produkcji sprzedanej przemysłu oraz sprzedaży detalicznej. Zarówno w skali roku, jak i w skali miesiąca, wzrosła liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się zarówno w odniesieniu do maja ub. roku (o 4,6%), jak i do kwietnia br. (o 1,5%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020 r. wyniosła 8,9% i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyższa w porównaniu z majem 2019 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była o 3,3% wyższa niż przed miesiącem i o 12,0% wyższa niż przed rokiem.

 

W maju br., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,3% w porównaniu z majem 2019 r., a niższe o 2,7% w odniesieniu do kwietnia br.

 

W I kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wystąpił wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,6%.

 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, oprócz pszenicy, były niższe niż przed rokiem. W porównaniu z kwietniem br. ceny skupu były wyższe z wyjątkiem żywca wieprzowego.

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

 

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 3568,8 mln zł i była (w cenach stałych) o 27,0% niższa niż w maju 2019 r., kiedy notowano wzrost produkcji o 13,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem, produkcja sprzedana wzrosła o 19,6%.

 

W produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost (odpowiednio o 11,6% i o 19,2%).

 

W maju 2020 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r., wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 25,4%) oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 16,1%). Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 45,8%).

 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w maju br. była o 12,8% niższa niż przed rokiem, a o 7,4% wyższa niż w poprzednim miesiącu.

 

W rejestrze REGON wpisanych było więcej podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem i więcej niż przed miesiącem.

 

W czerwcu 2020 r. przedsiębiorcy oceniali koniunkturę gospodarczą mniej pesymistycznie niż w maju br.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij