Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w ZUS – oferta pracy

Opublikowano: 2020-06-30 09:44:19, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEMYŚL.

Tarcza antykryzysowa: Wnioski do ZUS tylko do końca miesiąca. I tylko elektronicznie

 

Doradca płatnika składek

ZUS Oddział w Rzeszowie, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji I/Przemyśl

Doradca płatnika składek

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych

- minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów

 

Mile widziane:

- doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

-mile widziana znajomość technik obsługi klienta

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

 

Jeśli jesteś osobą:

- samodzielną, odpowiedzialną

- masz predyspozycje do obsługi klientów

- posiadasz umiejętności: poprawnego przekazywania informacji ustnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- potrafisz współpracować z innymi

 

to zachęcamy do składania dokumentów.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie obsługi płatników składek w ramach e-Składki oraz pozostałych informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz ubezpieczonych

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

14 lipca 2020 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów".

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

35-075 Rzeszów

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Telefon kontaktowy: 17-8675032

lub

Sekretariat Inspektoratu ZUS w Przemyślu

Ul. Brodzińskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Lub na adres e-mail: rekrutacja.rzeszow@zus.pl

 

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

- skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

- dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

- proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wymaganą wiedzę merytoryczną oraz rozmowę kwalifikacyjną

 

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu

Ul. Brodzińskiego 6

37-700 Przemyśl

 

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek III -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

   

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij