Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Powstał Zespół Parlamentarny ds. Suwerenności Lekowej Polski

Opublikowano: 2020-05-30 14:35:31, przez: admin, w kategorii: Polityka

PODKARPACKIE, WARSZAWA. Inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości także z województwa podkarpackiego.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Stymulowanie działań wspierających rozwój możliwości produkcyjnych krajowego przemysłu farmaceutycznego, to główny cel nowego Zespołu Parlamentarnego, który powołała 28 kwietnia 2020 r. grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

 

Do zespołu należy siedmiu posłów, w tym trzech z Podkarpacia. Przewodniczącym jest Tadeusz, Chrzan, członkami Kazimierz Gołojuch, Fryderyk Kapinos oraz Anna Dąbrowska-Banaszek (wiceprzewodnicząca), Bartłomiej Dorywalski (wiceprzewodniczący), Beata Strzałka i Patryk

Wicher

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Chrzana przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności lekowej Polski, ta inicjatywa to odpowiedź na apel premiera, aby produkować jak najwięcej leków w Polsce i wprowadzać takie narzędzia, które pobudzałyby rozwój krajowej gospodarki.

 

- W naszym zespole zajmiemy się przede wszystkim budową świadomości społecznej na temat tego kluczowego elementu systemu ochrony zdrowia. Dziś – w dobie koronawirusa, w szczególny sposób widać , że kapitał ma narodowość, a suwerenność lekowa to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jako zespół chcemy wspierać wprowadzenie takich narzędzi i mechanizmów, które wzmocnią tych producentów, którzy leki produkują w Polsce. Naszym długoterminowym celem i priorytetem powinno być odbudowanie i rozwój krajowego sektora farmaceutycznego. To dla nas szansa na wzrost PKB i nowe miejsca pracy – mówi poseł Tadeusz Chrzan.

 

Do zadań zespołu będzie również bieżący monitoring realizacji zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 w zakresie bezpieczeństwa lekowego. Senatorowie i posłowie zajmą się także koordynacją współpracy między agendami państwa, organizacjami zrzeszającymi producentów oraz środowiskiem pacjentów.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Od stycznia 2020 roku działa także Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce. Liczy pięcioro członków (także z Prawa i Sprawiedliwości). Jak wynika ze strony internetowej sejm.gov.pl, zespół nie odbył żadnego posiedzenia, nie wybrał także przewodniczącego.