Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Instrument Szybkiego Reagowania – pomoc dla firm

Opublikowano: 2013-01-07 19:04:56, przez: admin, w kategorii: Biznes

Szansa na poprawę sytuacji rynkowej dla przedsiębiorców, którzy już odczuli skutki spowolnienia gospodarczego.

Instrument Szybkiego Reagowania – pomoc dla firm

Rusza czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania (Program Operacyjny Kapitał Ludzki. PARP). Wnioski mogą składać firmy, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.

Dotychczas ze wsparcia skorzystało lub korzysta łącznie 147 firm w całej Polsce.

Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze co najmniej 63 firmy, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową w ramach programu ISR – w tym co najmniej: 2 mikroprzedsiębiorstwa, 45 małych i średnich firm oraz 16 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy uczestniczącej w projekcie obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego plan rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Każde z przedsiębiorstw musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Największe szanse na udział w projekcie mają przedsiębiorcy z regionów, które zgodnie z raportem listopadowym GUS są najbardziej zagrożone bezrobociem. Są to województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie.

Zgodnie z decyzją PARP dodatkowe punkty preferencyjne na liście rankingowej firm aplikujących do ISR zostaną przyznane również tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących działach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

05 - Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (lignitu);

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie;

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

24 - Produkcja metali;

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych;

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

43 - Roboty budowlane specjalistyczne.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Wybierz studia w WSPiA

Nabór będzie trwać 9 tygodni - od 28 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., lecz formularze aplikacyjne muszą zostać wysłane najpóźniej w dniu 11.02.2013 r.

Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

ac

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij