Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Kolejne laptopy dla szkół w gminie Świlcza

Opublikowano: 2020-05-28 11:20:50, przez: admin, w kategorii: Samorządy

POWIAT RZESZOWSKI. Gmina Świlcza otrzymała 70 tys. zł rządowej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zgodnie z zapisami regulaminu programu o dofinansowanie mogły się ubiegać wyłącznie gminy i powiaty. Gmina złożyła wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał bezzwrotną dotację z przeznaczaniem na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych. Z związku z tym, że zakupiony sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole (z terenu gminy), niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym, gmina postanowiła wspomóc zdalną naukę w niepublicznych szkołach.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

28 maja 2020 r. sprzęt został przekazany na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej oraz rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bartkowicach. Każda z placówek otrzymała po 10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszkami bezprzewodowymi.

Nowoczesny sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom w czasie epidemii do kontynuowania nauki w sposób zdalny, a następnie zostanie wykorzystany do celów dydaktycznych.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.