Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Tarcza antykryzysowa: nowe zasady rozliczania ulgi B+R (badania i rozwój)

Opublikowano: 2020-05-22 21:31:41, przez: admin, w kategorii: Biznes

Można skorzystać z ulgi B+R już w trakcie roku podatkowego, na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Rozwiązanie to jest przewidziane dla podatników, którzy w ramach swojej działalności B+R prowadzą działania nakierowane na przeciwdziałanie COVID-19.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Z tej ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy podatków dochodowych, niezależnie od rozmiaru czy profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie, że w ramach prowadzonej działalności prowadzona jest działalność badawcza lub rozwojowa i w związku z nimi, ponoszone są pewne ściśle określone w ustawach o podatkach dochodowych wydatki.

- Ulga B+R nie jest skierowana tylko i wyłącznie do największych podmiotów, które w swoich wewnętrznych strukturach wyodrębniły specjalne działy, wewnątrz których prowadzone są np. wysoce wyspecjalizowane i skomplikowane badania, w sterylnych laboratoriach – mówi Marcin Rozbicki, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.  - W skrócie ujmując sama ulga polega na tym, że podatnicy, mogą wydatki poniesione na działalność badawczą lub rozwojową odliczyć od podstawy opodatkowania.

W praktyce oznacza to tyle, że po raz pierwszy koszty te podlegają odliczeniu przez ujęcie ich w kosztach uzyskania przychodów, zaś po raz drugi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania – jako ulga podatkowa – w zeznaniu rocznym – jako koszty kwalifikowane właśnie.

Ustawodawca w sposób bardzo atrakcyjny podszedł do określenia możliwości skorzystania z ulgi. Nie przewidział on rozbudowanych przesłanek, determinujących prawo do skorzystania z niej.

Jedynie co należy zrobić to prowadzić działalność badawczo-rozwojową, przez którą tak naprawdę należy rozumieć działalność twórczą, na którą składają się badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

- Co oznacza tak naprawdę, że każdy przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo, które prowadzi działania związane z udoskonalaniem swoich produktów, usług, procesów lub tworzące zupełnie nowe produkty, usługi, procesy może realizować działalność badawczo-rozwojową – komentuje M.Rozbicki. - W związku z prowadzeniem takiej działalności, podatnik powinien ponosić wymienione w zamkniętym katalogu ustawowym koszty kwalifikowane. Są to tego rodzaju koszty podatkowe, które są związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

O ile w zakresie definicji działalności badawczo-rozwojowej, poprzez sformułowania ustawowe, którymi posłużył się ustawodawca, można dokonywać jej szerokiej interpretacji, o tyle w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych ustawodawca dokładnie określił, jakie koszty, mogą zostać za nie uznane.

I tak np. za koszty kwalifikowane uznaje się:

* koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej;

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

* koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

* koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej.

Ustawodawca określił limity odliczeń kosztów kwalifikowanych, które są zależne od tego czy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego czy go nie posiada.

W przypadku CBR limit wynosi 150%, zaś w przypadku podatnika nieposiadającego status CBR wynosi on 100%.

Co oznacza, że w przypadku podmiotu posiadającego status CBR, jeżeli wydał on „przysłowiową złotówkę”, będzie on mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania  na koniec roku o 1,5 zł (czyli 150% kosztu kwalifikowanego), zaś w odniesieniu do podmiotu niebędącego CBR, będzie on mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 1 zł (100% kosztu kwalifikowanego).

Rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za miniony rok podatkowy, przy wykorzystania załącznika CIT/BR lub PIT/BR.

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Jaki efekt finansowy daje ulga? Załóżmy, że w ciągu roku ponieśliśmy ogólnie wydatki na działalność badawczo-rozwojową w wysokości 300 000 zł, a nasza podstawa opodatkowania za miniony rok wyniosła 900 000 zł. Oznacza to, że po uwzględnieniu ulgi, nasza podstawa opodatkowania zmniejszy się do  600 000 zł. Zamiast zobowiązania podatkowego w wysokości 171 000 zł ,nasze zobowiązanie podatkowe efektywnie wyniesie 114 000 zł.

Tarczą antykryzysową ustawodawca umożliwił określonym grupom podatników skorzystanie z ulgi B+R już w trakcie roku podatkowego, na etapie zaliczek na podatek dochodowy. To oznacza, że w przypadku prowadzonej działalności B+R, podmiot taki nie będzie musiał czekać do końca roku na jej rozliczenie. Ulgę będzie mógł uwzględniać na bieżąco. Rozwiązanie to jest przewidziane dla podatników, którzy w ramach swojej działalności B+R prowadzą działania nakierowane na przeciwdziałanie COVID-19.

Co należy rozumieć pod pojęciem przeciwdziałanie skutkom koronawirusa (termin ten, został zdefiniowany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu COVID-19).

Ustawodawca wskazał w niej, że przeciwdziałaniem są wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19.

- W praktyce może oznaczać to, że ten właśnie sposób ujęcia ulgi, będzie przysługiwał większości, jak nie każdemu podatnikowi, który w jakikolwiek sposób podejmie działania związane z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem COVID-19 – wyjaśnia prawnik z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Oczywiście można pokusić się o uwagę tego rodzaju, że zarówno przedsiębiorcy jak i organy podatkowe mogą w inny sposób rozumieć tę przesłankę.

MarketNews24

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij