Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Przetarg na projekt i budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica - najkorzystniejsza oferta wybrana

Opublikowano: 2020-05-15 15:28:45, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Jak się okazuje najkorzystniejsza oferta to nie znaczy najtańsza.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Już 4 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta - China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta - konsorcjum firm z liderem Porr na kwotę 3 195 977 598,35 zł)

 

Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze oferty konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł jako najkorzystniejszej w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (dł. ok. 10,3 km). 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzymała:

60 pkt w kryterium „Cena”,

15 pkt w kryterium „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze"

25 pkt w kryterium „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: wyposażenie Tunelu, wyposażenie Centrum Zarządzania Tunelem oraz wyposażenie budynków technicznych BT1, BT2 ”

 

Najniższa oferta China Harbour Engineering Company Ltd. złożona w postępowaniu została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.

 

Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał 54 miesiące (21 miesięcy - projektowanie, 33 miesiące - roboty budowlane plus okresy zimowe w trakcie robót).

 

Teraz dokumenty przetargowe zostaną przesłane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie wezwiemy wykonawcę do przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy i przystąpimy do podpisania umowy.  

 

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza, że wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

 

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, pięciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19 oraz trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

 

S19 w woj. podkarpackim

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.

54,2 km - w realizacji systemem projektuj-buduj

85,2 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

 

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica woj. podkarpackiego zyska nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli drogę krajową nr 9. 

 

Kalendarium

6 listopada 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej  

4 listopada 2016 r. - wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymującej w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna

19 stycznia 2017 r. - umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość: 6 303 627,00 zł). 19 kwietnia 2019 r. – termin wykonania KP

30 kwietnia 2019 r. - posiedzenie ZOPI, 28 maja 2019 r. - posiedzenie KOPI w Warszawie, 25 lipca 2019 r. – zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOPI 

3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie projektuj - buduj

4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta - China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta - konsorcjum firm z liderem Porr na kwotę 3 195 977 598,35 zł)

13 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę 2 230 165 684,48 zł)

2020-2025 - lata realizacji

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij