Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dofinansowanie na badania dotyczące energii odnawialnej i recyklingu

Opublikowano: 2020-03-31 00:51:21, przez: admin, w kategorii: Biznes

Do 12 maja br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na wdrożenie innowacyjnych produktów lub technologii, a nowością jest możliwość pokrycia przez dotację z PARP 80 proc. wydatków na energię odnawialną oraz recykling. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł.

 

Przyznane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, nowe linie produkcyjne czy zakup i budowę nieruchomości. Dofinansowaniem objęte jest również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, usług doradczych czy eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

Tegoroczny konkurs „Badania na rynek” ma łączny budżet w wysokości 750 mln złotych i został ogłoszony w trzech kategoriach.

 

550 mln zł otrzymają przedsiębiorcy startujący w konkursie ogólnym. Kolejne 150 mln zł przeznaczono na projekty realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie miast średnich oraz okolicznych gmin. Z kolei kwota 50 mln zł w kategorii „Dostępność plus” trafi do firm, których produkty pomogą w zniesieniu barier w przestrzeni fizycznej i rzeczywistości cyfrowej, ułatwiając funkcjonowanie m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które osiągnęły w ciągu jednego roku obrotowego (spośród ostatnich trzech lat) przychody w wysokości co najmniej 600 tys. zł (w przypadku mikroprzedsiębiorstw) lub 1 mln zł (dla średnich firm).

 

Całkowita wartość projektu zgłaszanego do konkursu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro (ok. 225 mln zł). Wnioskujący mogą otrzymać do 80% wartości inwestycji, czyli konieczne jest zapewnienie wkładu własnego na poziomie 20%.

 

W zeszłorocznej, wiosennej edycji konkursu do PARP wpłynęło 159 wniosków o dofinasowanie na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł. Natomiast w jesiennej edycji konkursu zgłoszono 209 wniosków na kwotę prawie 1,7 mld zł.

 

PARP wspiera polskich przedsiębiorców od 20 lat. Konkurs „Badania na rynek” przyczynił się do wdrożenia innowacyjnych projektów i sukcesu wielu polskich przedsiębiorstw. Dzięki dofinansowaniu firma Nawara Serwis wprowadziła na rynek innowacyjny odpylacz strumieniowy, spółka Wikęd uruchomiła produkcję energooszczędnych drzwi zewnętrznych spełniających standardy budownictwa pasywnego, a Miloo Electronics zrealizowała projekt B+R „Trójfazowy zasilacz sekwencyjny LED”, na bazie którego powstało sześć nowych produktów.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Więcej informacji o konkursie: www.parp.gov.pl/badanianarynek.