Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Które przejścia graniczne są zamknięte?

Opublikowano: 2020-03-15 17:14:40, przez: admin, w kategorii: Region

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej.

Fot. BiOSG

Fot. BiOSG

 

Zobacz też Koronawirus: Podkarpackie na tle kraju 15 marca 2020

Zalecenia dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Koronawirus: Ograniczenie działalności uzdrowisk

 

Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

 

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Minister Mariusz Kamiński podpisał również drugie rozporządzenie – w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Na granicy ze Słowacją otwarte będzie całodobowo dla ruchu osobowego i towarowego przej scie w Barwinku (Wyżny Komarnik po stronie słowackiej). To przejście w ciągu drogi krajowej nr 19 (od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla do stacji paliw). 

Ponadto otwarte będzie przejście towarowe Łupków – Palota.

Na Podkarpaciu na odcinku granicy z Ukrainą zamknięte są przejścia Budomierz -Hruszew, Medyka -Szeginie, Krościenko -Smolnica oraz przejście kolejowe Krościenko -Chyrów.

Na przejściu kolejowym  Werchrata -Rawa Ruska ruch towarowy może odbywać się całodobowo. Na przejściu drogowym Korczowa-Krakowiec całodobowo przejeżdżać można samochodami osobowymi (z ograniczeniami dla cudzoziemców), nie przerwany będzie też ruch towarowy.

Czynne pozostaje całodobowo przejście kolejowe Przemyśl-Mościska dla ruchu towarowego.

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434  

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia. Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435 

 

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

- obywatele RP;

- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

- cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

- cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij