Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Ile jest firm w województwie podkarpackim? Dane z 2019 r.

Opublikowano: 2020-02-19 12:12:36, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Liczba firm (spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych) wzrosła. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W końcu 2019 r. do rejestru REGON wpisanych było 181,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej z terenu województwa podkarpackiego. Jest to o 6,3 tys., czyli o 3,6% więcej niż przed rokiem. W końcu 2019 r. do rejestru REGON wpisanych było 181,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tzn. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z siedzibą na terenie województwa podkarpackiego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałych na tym terenie1. W porównaniu z 2000 r. odnotowano wzrost o 41,1%. Podmioty z województwa podkarpackiego stanowiły 4,0% ogółu podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Nie dotyczy to jednostek lokalnych oraz osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne.

 

Zdecydowana większość podmiotów2 (173,9 tys.), tj. 96,0% należała do sektora prywatnego, natomiast podmioty sektora publicznego (5,3 tys.) to tylko 2,9%. Wśród podmiotów sektora prywatnego zdecydowana większość – 77,5% (134,8 tys.) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W porównaniu z rokiem poprzednim było ich o 3,8% więcej.

 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było 42,4 tys. kobiet, co stanowiło

31,5% ogółu. W porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów prowadzonych

przez kobiety o 863, tj. o 2,1%, natomiast w przypadku mężczyzn odnotowano wzrost o 4,6%.

W porównaniu z 2005 r. podmiotów prowadzonych przez kobiety było o 20,9% więcej, a prowadzonych

przez mężczyzn o 25,9% więcej.

Do rejestru REGON wpisanych było również:

- 15,2 tys. spółek handlowych (w porównaniu z 2018 r. wzrost o 6,9%), w tym: 2,2 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego (wzrost o 5,7%), 12,4 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wzrost o 7,6%), 1,4 tys. spółek jawnych (spadek o 1,3%), 1000 spółek komandytowych (wzrost o 16,0%), 229 spółek akcyjnych (spadek o 2,1%), 113 spółek partnerskich (spadek o 0,9%),

- 10,7 tys. spółek cywilnych (w porównaniu z 2018 r. bez zmian),

- 7,2 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych (wzrost o 3,0%),

- 2,9 tys. wspólnot mieszkaniowych (wzrost o 3,2%),

- 700 fundacji (wzrost o 12,0%),

- 571 spółdzielni (spadek o 2,4%) oraz

- 286 stowarzyszeń zwykłych (wzrost o 21,2%).

W 2019 r. wśród spółek handlowych 82,8% stanowiły spółki kapitałowe, a 17,2% spółki osobowe. W porównaniu z rokiem 2000 spółek handlowych było ponad 4 razy więcej, przy czym liczba spółek kapitałowych była większa ponad 3,5-krotnie, a osobowych – ponad 81-krotnie.

Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym wzrosła z 560 w 2000 r. do 2172 w 2019 r., czyli prawie 4-krotnie.

 

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej prowadziło działalność w zakresie sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 41,5 tys. (22,9% ogółu), następnie budownictwo – 26,5 tys. (14,6%), przetwórstwo przemysłowe – 17,2 tys. (9,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16,2 tys. (8,9%). W przypadku osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą również najwięcej było w zakresie handlu i naprawy pojazdów – 24,6%, następnie w zakresie budownictwa – 17,7%, przetwórstwa przemysłowego – 10,2% oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 12,0%.

 

Sekcja handel; naprawa pojazdów samochodowych nadal dominuje liczebnie, lecz sukcesywnie maleje jej udział w liczbie zarejestrowanych podmiotów i wynosi obecnie prawie ¼ ogółu jednostek

 

Wśród zarejestrowanych podmiotów zdecydowanie przeważały takie, które deklarowały przewidywane zatrudnienie do 9 osób, stanowiły one 96,0% ogółu zarejestrowanych jednostek.

Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wynosił 3,2%, podmiotów średnich (od 50 do 249 pracujących) – 0,7%, a dużych (250 pracujących i więcej) – 0,1%.

 

W 2019 r. zarejestrowano 15,2 tys. nowych podmiotów gospodarki narodowej, w tym 12,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1,5 tys. spółek handlowych. Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w sekcjach: budownictwo – 3,9 tys. (25,9% ogółu nowo zarejestrowanych) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,4 tys. (16,0%), a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 1,2 tys. (8,2%). W porównaniu z rokiem 2018 nowych podmiotów zarejestrowano o 1268 (o 7,7%) mniej.

W omawianym roku z rejestru REGON wyrejestrowano 8,3 tys. podmiotów, w tym 7,2 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 525 spółek handlowych. Najwięcej podmiotów wykreślono w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,3 tys. (28,1% ogółu wyrejestrowanych), budownictwo – 1,4 tys. (17,4%), pozostała działalność usługowa – 530 (6,4%). W porównaniu z rokiem 2018 wyrejestrowano o 3930 (o 32,1%) mniej podmiotów.

W 2019 r. zarejestrowano o 6,9 tys. więcej nowych podmiotów gospodarki narodowej niż wyrejestrowano.

W 2019 r. w województwie podkarpackim na 1000 ludności przypadało 85 podmiotów gospodarki narodowej (przed rokiem 82), podczas gdy w kraju 117 (przed rokiem 114). Najwięcej podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu: w Rzeszowie – 150 (146), Krośnie – 122 (119), Przemyślu – 107 (105) i Tarnobrzegu – 106 (103) oraz w powiecie leskim – 123 (117), a najmniej w powiatach: brzozowskim – 63 (61), przemyskim – 64 (60) i przeworskim – 64 (62).

 

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występowała na terenie Rzeszowa, gdzie w końcu 2019 r. na 1 km2 przypadały 244 podmioty (w 2018 r. – 240), Przemyśla – 142 (140) i Krosna – 128 (126). Natomiast najniższym wskaźnikiem cechowały się, podobnie jak w 2018 r., powiaty bieszczadzki i lubaczowski – odpowiednio 2 i 3 podmioty na 1 km2.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000 ludności w odniesieniu do 2000 r. zwiększyła się prawie o 1/3

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij