Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w ZUS

Opublikowano: 2020-02-16 12:17:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

TARNOBRZEG.

 

Stanowisko ds. poświadczeń

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Tarnobrzegu

 

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. poświadczeń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, administracja)

- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dokumentacji ubezpieczeniowej

- znajomość KPA

- mile widziana znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- terminowość

- rzetelność

- samodzielność

- odpowiedzialność

- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych

- umiejętność podejmowania decyzji

- umiejętność rozwiązywania problemów

- umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych

- przekonywanie

- obsługa klienta

- umiejętność poprawnego wnioskowania

- stanowczość, pewność siebie

- opanowanie

- umiejętność stosowania przepisów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie prawidłowości poświadczeń danych zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz na wnioski ubezpieczonych i uprawnionych podmiotów.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,

o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

24 lutego 2020 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

lub w Sekretariacie Inspektoratu ZUS

w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg

Ul. Sienkiewicza 145 D

 

Dodatkowe informacje

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

miejsce wykonywania pracy:

Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 145 D

39-400 Tarnobrzeg

 

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

-spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 2-piętrowy oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij