Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Zakup Elektrociepłowni Przeworsk przez PGE – jest akt oskarżenia

Opublikowano: 2020-02-15 13:28:40, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Skierowaniem aktu oskarżenia wobec 15 osób zakończyło się postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Fot. CBA

Fot. CBA

 

Agenci rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili postępowanie dotyczące m.in. zakupu w 2010 r. przez PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrociepłowni Przeworsk za 22 mln zł. W jego rezultacie śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował 5 lutego 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M. i 14 innym osobom oskarżonym o popełnienie łącznie 43 przestępstw, m.in. wyłudzenia kredytu, przywłaszczenia powierzonego mienia spółki, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, prania brudnych pieniędzy, niegospodarności w spółce energetycznej, wręczenia korzyści majątkowej w kwocie około 1 miliona euro oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań w trakcie prowadzonego śledztwa.

 

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że spółka zarządzana przez jednego z oskarżonych nabyła w Przeworsku za kwotę 2,5 miliona zł teren po byłej cukrowni, obejmujący obiekt elektrociepłowni, zaciągając kredyt na zakup i modernizację obiektu w kwocie 5,7 mln zł. W toku ubiegania się o kredyt na modernizację elektrociepłowni oraz w trakcie realizowania umowy kredytowej przedłożone zostały poświadczającą nieprawdę dokumenty, w tym faktury dokumentujące wykonanie prac i usług, które nie zostały wykonane bądź nie miały związku z modernizacją obiektu. Mieli to zrobić prezes spółki Piotr M. i Bernard B.

 

W listopadzie 2010 roku oskarżony Piotr M., działając jako prezes zarządu spółki, sprzedał obiekt na rzecz innej spółki energetycznej za kwotę sięgającą 22 milionów zł, posługując się poświadczającymi nieprawdę operatami zawyżającymi wartość elektrociepłowni.

 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ówczesnym członkom zarządu spółki PGE Energia Odnawialna – Krzysztofowi K. (byłemu prezesowi) orazWojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P. (w czasie dokonywania transakcji wiceprezes, później członek zarządu), oraz dyrektorowi jednego z departamentów tej spółki – Bogdanowi Z., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 296 par. 3 kk w zw. z art. 296 par. 2 kk w zw. z art. 296 par. 1 kk w zw. z art. 12 kk, polegających na nadużyciu zaufania i spowodowaniu w mieniu spółki energetycznej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 22 milionów zł.

 

Akt oskarżenia obejmuje także przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ok. 9 milionów zł, pochodzących z wyłudzonego kredytu oraz z przestępstw przywłaszczenia mienia na szkodę spółki po otrzymaniu zapłaty za sprzedaż elektrociepłowni.

 

Ustalono jednocześnie, że z kwota ok. 1 miliona 400 tysięcy Euro została wytransferowana poza granice Polski z wykorzystaniem konta prowadzonego w banku w Lichtensteinie dla spółki założonej na Gibraltarze przez współoskarżonego – obywatela Słowacji Slavomira K.

 

Piotrowi M. przedstawiono zarzuty popełnienia 18 przestępstw polegających m.in. na oszustwie i przywłaszczeniu mienia wielkiej wartości, praniu brudnych pieniędzy, wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym oraz przeciwko dokumentom.

 

Piotr M. został także oskarżony o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji polegającej na obietnicy wręczenia oraz wręczeniu innej osobie korzyści majątkowejw kwocie 1 miliona Euro w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Dotyczyło to bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję członków zarządu spółki energetycznej oraz nakłonieniu ich do nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków. Skutkiem tego było nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określanego jako elektrociepłownia w Przeworsku za kwotę 22 milionów złotych, co stanowiło dla spółki energetycznej szkodę w wielkich rozmiarach.

 

Wobec oskarżonych Piotra M. oraz Pawła M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec 11 oskarżonych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze.

Wybierz studia w WSPiA

 

Tytułem grożących oskarżonym kar o charakterze majątkowym, na mieniu 9 oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę przekraczającą 30 milionów zł, poprzez zajęcie pieniędzy, zegarków oraz ustanowienie hipotek na nieruchomościach.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij