Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Oferty na budowę S19 Rzeszów-Południe – Babica otwarte

Opublikowano: 2020-02-04 18:20:56, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Wpłynęło sześć ofert. Najniższą ofertę złożyła firm z Chin, najwyższą ofertę Porr SA. Rozrzut sięga 2 miliardów złotych.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „projektuj - buduj” co oznacza, że wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

 

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, pięć estakad, dwóch wiaduktów nad S19 oraz trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

 

Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr , który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny. Skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze co jest niezwykle istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km – oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.

54,2 km - w realizacji systemem projektuj-buduj

85,2 km – w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 770 513 000,00 zł brutto.

Poniżej lista oferentów i podane przez nich ceny.

PORR S.A. w konsorcjum z PORR Bau GmbH z Wiednia - 3 195 977 598,35

Budimex S.A. lider konsorcjum z partnerami Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi z Ankary (Turcja) i Gülermak sp. z o. o. z Warszawy - 2 809 207 159,80

Mostostal Warszawa S.A. w konsorcjum z Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie - 2 230 165 684,48

Strabag Sp. z o. o, Pruszków, Polska w konsorcjum z Strabag AG, Spittal an der Drau, Austria - 2 562 381 126,36 zł

Metrostav Polska S.A. –Lider konsorcjum, Bielsko Biała; Metrostav a.s. –Członek konsorcjum, Czechy - 2 400 061 175,63

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

China Harbour Engineering Company Ltd.Nr.9 Chun Xiu Road, Dongcheng District, 100027 Pekin, Chińska Republika Ludowa

1 198 082 115,00

 

Kalendarium

 

13 maja 2008 r. umowa z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

 

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

 

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

 

17 grudnia 2010 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrzono STES Etap II,

1 kwietnia 2011 r. - protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

28 października 2011 r. - GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

6 listopada 2015 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

4 listopada 2016 r. - wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

19 stycznia 2017 r. - umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., wartość: 6 303 627,00 zł)

19 kwietnia 2019 r. – umowny termin wykonania KP. KP została wykonana w terminie.

30 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, w dniu 28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie KOPI w Warszawie. Protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 25 lipca 2019 r.

3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie projektuj - buduj

4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert

2021-2025 - planowane lata realizacji

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij