Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Gospodarka na Podkarpaciu w 2019 r.

Opublikowano: 2020-01-31 10:11:10, przez: admin, w kategorii: Biznes

Zmniejszyło się bezrobocie, wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wzrosła również wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. W porównaniu z 2018 rokiem oddano więcej mieszkań do użytkowania.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

1. Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku w województwie podkarpackim wyniosło 249,7 tys. osób i było o 1,9% wyższe niż w 2018 roku. Jeden z najwyższych wzrostów zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,8%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,3%). W przetwórstwie przemysłowym – zatrudniającym prawie 50 procent wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw – zatrudnienie wzrosło o 1,5%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2019 roku wyniosła 7,9% i była o 0,8 p.proc. niższa w porównaniu z końcem 2018 roku.

W końcu 2019 roku bez prawa do zasiłku pozostawało 63,7 tys. bezrobotnych. 

 

2. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku wyniosło 4262,94 zł i było o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Znaczący wzrost wystąpił w budownictwie (o 9,1%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,6%). Jedyny spadek wynagrodzeń zanotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,4%). W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5169,06 zł i było o 6,5% wyższe niż w 2018 roku.

Jedno z najwyższych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto zanotowano w dziale działalność profesjonalnej, naukowej i technicznej – 4589,07 zł 

 

3. Przemysł i budownictwo

W 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 53934,7 mln zł tj. o 7,3% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost produkcji wystąpił w 20 działach na 31 występujących w województwie, najwyższy w produkcji wyrobów z pozostałych niemineralnych surowców niemetalicznych (o 28,9%). W Polsce wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 3,8% r/r. Natomiast produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych osiągnęła wartość 9115,4 mln zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21,2%.

 Produkcja budowlano-montażowa, stanowiąca 54,0% przychodów budownictwa, wyniosła 4577,8 mln zł i była o 10,5% wyższa niż rok wcześniej

 

4. Budownictwo mieszkaniowe

W ciągu 2019 roku oddano do użytkowania 9175 mieszkań, z czego najwięcej w Rzeszowie – 3291 mieszkań. Liczba oddanych mieszkań na Podkarpaciu była w ub. roku o 18,0% wyższa niż w 2018 roku. W ciągu 12 miesięcy 2019 roku rozpoczęto budowę 11109 mieszkań (o 20,2% więcej niż w 2018 roku). Mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym było 12860 (więcej o 24,5% r/r.)

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie indywidualnym - 4996 

 

5. Rynek wewnętrzny

W 2019 roku sprzedaż detaliczna była wyższa o 7,7% w porównaniu z 2018 rokiem. Wzrost sprzedaży odnotowano m.in. w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 25,6%). Zmniejszyła się z kolei sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 8,3%).

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych była wyższa o 5,6%, natomiast w przedsiębiorstwach handlu hurtowego wzrosła o 4,5%.

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe stanowiły 31,4% ogółu sprzedaży detalicznej (wzrost sprzedaży o 9,6% r/r)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij