Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 28 stycznia 2020

Opublikowano: 2020-01-28 08:05:57, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (28 stycznia 2020 r.) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa za 2019 r.

 4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” (druk XXV/16/2020).

 6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XXV/15/2020).

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa (druk nr: XXV/7/2020).

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa, a ul. Dębicką, na osiedlu Bzianka w Rzeszowie – część I (druk nr: XXV/14/2020).

 9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części „A”.

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XXV/2/2020).

 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr: XXV/4/2020).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. kard. Karola Wojtyły (druk nr: XXV/1/2020).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Powstańców Warszawy (druk nr: XXV/13/2020).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Ciasnej w Rzeszowie (druk nr: XXV/9/2020).

  Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Paderewskiego, J. Wiktora, Podwisłocze (druk nr: XXV/10/2020).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Cienistej, Krokusowej (druk nr: XXV/11/2020).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Franciszka Kotuli w Rzeszowie (druk nr: XXV/12/2020).

 18. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr: XXV/8/2020).

 19. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie (druk nr: XXV/3/2020).

 20. Uchwała w sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie poprzez zmianę jego siedziby (druk nr: XXV/5/2020).

 21. Uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Nr 8 w Rzeszowie i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr: XXV/6/2020).

 22. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

 23. Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa.

 24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

 25. Oświadczenia i informacje.

 26. Interpelacje i zapytania.

 27. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

2a. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

13a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Świętego Floriana.

17a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

22a. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2019/2020.

24a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.