Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pracownik do spraw kadr

Opublikowano: 2020-01-27 17:50:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Obowiązki:

-bieżące wprowadzenie danych do programu kadrowego - płacowego PROBIT (ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,przeszeregowań, itp.);

-współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

-prowadzenie korespondencji związanej z ruchem kadrowym;

-bieżące prowadzenie akt osobowych;

-archiwizowanie dokumentacji kadrowej;

-przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;

-sporządzanie i wydawanie świadectw pracy;

-wydawanie innych wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;

-obliczanie okresu przepracowanych lat pracy tzw. wysługi lat;

-przygotowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z nagrodami i odznaczeniami;

-sporządzanie danych do list płac (np. przeszeregowań, nagród jubileuszowych itp.);

-terminowe sporządzanie sprawozdań;

-prowadzenie dokumentacji emerytalnej;

-zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

-prowadzenie prac związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych pracowników, członków rodzin i innych osób;

-przygotowanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych.

Wielkanoc 2020

Umowa o pracę na czas określony, cały etat, jedna zmiana

Płaca: od 3 700 zł brutto

Wymagania

- wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań określonych w opisie stanowiska; znajomość programu Interaktywny Płatnik Plus; bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, umiejętność korzystania z Internetu). Wymagania dodatkowe (pożądane): doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; znajomość programu PROBIT kadry i płace; umiejętność redagowania pism urzędowych i wewnętrznych aktów prawnych (projektów zarządzeń, regulaminów); komunikatywność i umiejętność współpracy; samodzielność, zdolność do organizowania własnej pracy.

Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

Wymagane dokumenty:

1. życiorys zawodowy (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;

3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku;

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, własnoręcznie podpisane, należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie ul. Sokoła 13, p. 18, lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13, z informacją na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr, w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami.

Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 14 lutego 2020 r.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr , tel. 17.8669 wew. 405.

Sposób kontaktu / przekazania dokum.: osobiście, poczta

 

Pliki do pobrania:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij