Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Będą szkolenie informatyczne i językowe na Podkarpaciu. Trwa nabór wniosków

Opublikowano: 2020-01-25 15:08:10, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 24 stycznia 2020 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
 
Regulamin oraz wszystkie dokumenty umożliwiające aplikowanie o środki w ramach ogłoszonego konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 znajdują się na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich:

 

9.3 formularz_zgloszeniowy_spotkanie_informacyjneEFS 2019.docx (docx, 53 KB)

zał info o spotkaniu informacyjnym szersze.docx (docx, 65 KB) 

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

24.02.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

02.03.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie:
ul. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 15 000 000,00  zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.6 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 781.23 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (7z, 909 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (ryczałt) (7z, 967 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu. (PDF, 1.6 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11 
tel. 17 8509263, 17 7432835, 17 8509264, 17 7432828

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11,
tel. 17 74 32 805.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.6 MB)

Załączniki (7z, 10,5 MB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij