Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w ZUS – oferta pracy

Opublikowano: 2020-01-18 20:30:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASŁO.

Dzień otwarty dla nauczycieli w ZUS

 

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

ZUS Oddział w Jaśle

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Brzozowie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Rynek 18B

 

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

 

Mile widziane:

- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia )

- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno – rentowych

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy

- znajomość Ustawy o emeryturach kapitałowych

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

w zakresie postępowania nieuregulowanego ustawą o emeryturach i rentach z FUS

 

Jeśli jesteś osobą:

- komunikatywną,

- odpowiedzialną,

- nastawioną na rozwój

- potrafiącą rozwiązywać problemy, pracować w zespole,

 

To zachęcamy do składania dokumentów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. opracowania decyzji i korespondencji należy :

 

opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych.

Wymagane dokumenty

Czekamy na Twoje dokumenty:

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

24 stycznia 2020 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Jaśle

ul. Rynek 18B

38-200 Jasło

Wydział Kadrowo- Płacowy (Budynek B, II piętro, pok. 205)

Tel. kontaktowy (13) 4437920

Dodatkowe informacje

Oferujemy:

- zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

- pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,

- ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,

- możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń

 

Proces rekrutacji obejmować będzie:

- ocenę formalną dokumentów kandydatów,

- rozmowę kwalifikacyjną,

- w przypadku dużej liczby kandydatów proces rekrutacji obejmował będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną

 

Dodatkowe informacje:

- poszukujemy 1 kandydata na umowę o pracę na czas zastępstwa

- oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

- do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

- miejsce wykonywania pracy:

Inspektorat ZUS w Brzozowie

36-200 Brzozów

ul. Witosa 11

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,

- miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

Do pobrania:

Klauzula RODO dla kandydatów 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij