Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Bezpłatne szkolenia i płatne staże – projekt „Praca się opłaca!”

Opublikowano: 2019-12-10 18:49:40, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Praca się opłaca!”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 - 29 lat

- Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

- Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy

- Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.

Główne zadania projektu

- Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania

- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu;

- Treningi motywacyjne i poszukiwania pracy;

- Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim;

- Udział w 6 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;

- Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy

- Zapewnienie wsparcia doradcy zawodowego

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.

- Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;

- Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;

- Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;

- Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);

- Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników podczas udziału w szkoleniach zawodowych;

- Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.

Biuro projektu: BD Center

Al. Armii Krajowej 80

tel. 694 486 392

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij