Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Unijne studia w ramach programu Erasmus+

Opublikowano: 2019-10-31 12:52:06, przez: admin, w kategorii: Praca

Szkoły wyższe na Podkarpaciu rozpoczęły nowy rok akademicki 2019/2020. Warto, aby już dziś studentki i studenci pomyśleli o wzbogaceniu swojej edukacji o wyjazd na studia do innego europejskiego kraju. Taką szansę daje program Erasmus, w którym uczestniczy większość podkarpackich uczelni, w tym Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska czy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

Dominik Łazarz

Dominik Łazarz

 

Program Erasmus został uruchomiony przez Komisję Europejska ponad 30 lat temu. Początkowo obejmował tylko szkolnictwo wyższe i miał na celu finansowanie wyjazdów Europejczyków na studia i wspieranie współpracy uczelni wyższych (m.in. poprzez wymianę kadry akademickiej) z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także krajów kandydyjących do UE.

Dziś program ten został mocno rozszerzony i poza szkolnictwem wyższym w jego zakres wchodzi również wspieranie całego sektora edukacji, w tym młodzieży szkolnej. W lata 2014-2020 program nosi nazwę Erasmus+ i wg założeń ma z niego skorzystać 4 miliony osób, w tym 2 mln studentów i 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i osób pracujących z młodzieżą.

Jednym z kluczowych elementów programu jest Europejski System Transferu Punktów, honorowany przez wszystkie uczelnie uczestniczące w programie. System ten umożliwia wzajemną akceptację egzaminów i zaliczeń, co powoduje, że trzeba zdobyć określoną liczbę punktów podczas  zagranicznych studiów, aby zaliczyć semestr na danej uczelni, jak i macierzystej.

Krajowe uczelnie z programu Erasmus zaczęły korzystać już w roku akademickim 1998/1999, kiedy Polska była jeszcze krajem kandydującym do Unii Europejskiej. W roku wstąpienia do UE, tj. w maju 2004, ilość studentów korzystających z tego programu wyniosła ponad 6 tys., dziesięć lat później liczba ta wyniosła ponad 15 tys., a dziś oscyluje wokół 20 tys. osób. Warto również dodać, że każdy student otrzymuje comiesięczne stypendium podczas wyjazdu i jego wysokość zależna jest od kraju w którym znajduje się dana szkoła wyższa. W naszym regionie większość uczelni oferuje studentkom i studentom możliwość wyjazdu na zagraniczne studia w ramach Erasmus-a.

Reasumując, wyjazdy za granicę dla studentek i studentów to wielka szansa na poznanie środowiska wielokulturowego, nabycie nowych kontaktów i co najważniejsze zwiększenie swojej wiedzy i kompetencji oraz wzmocnienie CV. Dodatkowo jest to niebywała okazja do zwiedzania i poznawania nowych miejsc, jak i całych państwa.

 

Dominik Łazarz,

Ekonomista, doradca ds. marketingu politycznego, ekspert ds. Unii Europejskiej.

Współpracuje z m.in.: WSIiZ w Rzeszowie, Punktem Informacji Europejskiej Europe-Direct w Rzeszowie oraz w Gdańsku, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (RODM) w Gdańsku oraz rzeszowskim Centrum Dokumentacji Europejskiej.
Pełnił funkcję m.in.: dyrektora RODM w Rzeszowie (2013-16) i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie (2007-13), trenera akredytowanego Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (2008-10), a także rzecznika prasowego rzeszowskiej WSIiZ (2016-2018).

 

 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości