Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Przetarg na budowę S19 na odcinku Rzeszów-Południe – Babica ogłoszony

Opublikowano: 2019-09-30 11:32:32, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE.

Spotkanie z mediami na S19 w Racławóece koło Rzeszowa

Spotkanie z mediami na S19 w Racławóece koło Rzeszowa

 

Dziś (poniedziałek, 30 września 2019 r.) w Rzeszowie przebywał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na spotkaniu z dziennikarzami zorganizowanym na węźle S19 na odcinku Rzeszów Południe poinformował, że dokumentacja przetargowa została dziś skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

 

- Via Carpatia jest wielkim i ważnym projektem – mówił minister. - Dzisiejsze ogłoszenie przetargu na kolejny już odcinek S19 na Podkarpaciu jest dowodem na to, że dotrzymujemy słowa i sukcesywnie rozwijamy ciągi komunikacyjne Północ-Południe.

 

W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą ma być podpisania w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie i  budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Rzeszów Południe - węzeł Babica o długości ok. 10,3 km. W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, przejazdu gospodarczego, wiaduktu kolejowego oraz trzech przejść dla zwierząt. W ramach umowy zaprojektowany i wykonany zostanie także węzeł Babica. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  wydał decyzję środowiskową.

 

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do węzła Babica realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co  oznacza, że Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz zrealizuje zadanie, w ramach którego wykona wszystkie niezbędne prace do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

 

Budowa nowej drogi zdecydowanie poprawi komfort jazdy, a także warunki życia mieszkańców. Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z miejscowości w ciągu istniejącej DK19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny. Skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze, co jest niezwykle istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do węzła Babica jest częścią dużego zadania, jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia w Polsce, przebiegającej m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację Węgry i docelowo na południe Europy. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km drogi ekspresowej S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

 

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”. Aktualnie trwa etap projektowania. Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 5 odcinków. W przygotowaniu jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie ZRID dla ostatniego odcinka S19 na trasie Lublin-Rzeszów, tj. odcinek Kamień - Sokołów Małopolski Północ. Planujemy, że pierwsze prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

S19 LASY JANOWSKIE – ZDZIARY (9,3 km) 

Umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Koszt: 236 328 298,82 zł brutto

Wniosek o ZRID złożony 18 kwietnia 2019 r.

 

S19 ZDZIARY - RUDNIK NAD SANEM (9 km)

Umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.

Wykonawca: Mosty Łódź S.A.

Koszt: 286 886 390,59 zł brutto

Wniosek o ZRID złożony 18 kwietnia 2019 r.

 

S19 RUDNIK NAD SANEM - NISKO POŁUDNIE (6 km)

Umowa podpisana 18 czerwca 2018 r.

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Koszt: 196 339 975,77 zł brutto

Wniosek o ZRID złożony 18 kwietnia 2019 r.

 

S19 NISKO POŁUDNIE - PODGÓRZE (11,5 km)

Umowa odpisana 14 listopada 2018 r.

Wykonawca (konsorcjum): Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Construccion (partner)

Koszt: 272 457 297,38 zł brutto

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

S19 PODGÓRZE - KAMIEŃ (10,5 km)

Umowa odpisana 9 sierpnia 2018 r.

Wykonawca: Budimex S.A.

Koszt: 333 520 613,19 zł brutto

Wniosek o ZRID złożony 10 czerwca 2019 r.

 

S19 KAMIEŃ - SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI PÓŁNOC (7,9 km)

Umowa odpisana 21 grudnia 2018 r.

Wykonawca: Budimex S.A.

Koszt: 286 403 716,49 zł brutto

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

W przygotowaniu jest także ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Dla pierwszego odcinka, na realizację którego ogłaszamy dzisiaj przetarg, Koncepcja Programowa została już zatwierdzona. Na pozostałych czterech odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe.

 

S19 RZESZÓW PŁD. – BARWINEK (85,2 km)

1. odc. Rzeszów Południe - Babica - 10,3 km (koszt KP: 6,6 mln zł) - w kwietniu 2019 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej, jej zatwierdzenie przez KOPI nastąpiło 25 lipca 2019 r. 

2. odc. Babica - Domaradz - 23,5 km (koszt KP: 17 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.

3. odc. Domaradz - Miejsce Piastowe - 22,7 km (koszt KP: 9,3 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.

4.odc. Miejsce Piastowe – Dukla - 10,4 km (koszt KP: 4,5 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.

5. odc. Dukla - Barwinek - 18,3 km (koszt KP: 8,4 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe

54,2 km - w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”

85,2 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

 

Kalendarium:

13 maja 2008 r. umowa z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S19, na odc. Lutoryż - Barwinek (granica państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S19 Lutoryż - Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla odc. S19 Lutoryż - Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

17 grudnia 2010 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrzono STEŚ Etap II,

1 kwietnia 2011 r. - protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

28 października 2011 r. - GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

6 listopada 2015 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa (od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań),

4 listopada 2016 r. - wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa (decyzja środowiskowa stała się ostateczna),

19 stycznia 2017 r. - umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca (konsorcjum): Promost Consulting Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., wartość: 6 672 627,00 zł), 

19 kwietnia 2019 r. - umowny termin wykonania KP (KP została wykonana w terminie),

30 kwietnia 2019 r. - odbyło się posiedzenie ZOPI,

28 maja 2019 r. - odbyło się posiedzenie KOPI w Warszawie. Protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 25 lipca 2019 r.,

2021-2025  - planowane lata realizacji.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij