Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Greenways – zielone szlaki powstaną na Podkarpaciu

Opublikowano: 2019-09-27 12:51:14, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Pomysł na ekologiczną turystykę.

Fot. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Fot. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

 

W Rzeszowie odbyły się II międzyregionalne warsztaty tematyczne projektu Our Way „Identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie Greenways”. Odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem OUR WAY podczas którego ustalono przebieg realizacji projektu w kolejnym semestrze.

 

Województwo podkarpackie wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Bułgarii, Węgier oraz Europejskim Stowarzyszeniem Greenways od czerwca 2018 roku realizuje projekt „Our Way”, współfinansowany przez program Interreg Europe. Realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje 6 regionów: Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący), Northern and Western Regional Assembly – Irlandia, Województwo Podkarpackie – Polska, Departmental Herault – Francja, Hajdú-Bihar – Węgry, Izba Handlu i Przemysłu – Bułgaria. Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków - Greenways (European Greenways Association) z Belgii jest partnerem doradczym w ramach projektu.

 

Celem projektu jest wytyczenie ekologicznych szlaków dla niezmotoryzowanych turystów. Na Podkarpaciu nie ma jeszcze takich szlaków, ale jest potencjał i jest zainteresowanie. Zajmie się tym Regionalna Grupa Robocza Interesariuszy, licząca ok. 40 podmiotów. W dniach 24-25 września odbyły się warsztaty poświęcone możliwościom finansowania szlaków.

 

Uczestnicy zapoznali się z przykładami takich szlaków w krajach Europy Zachodniej. Jak mówiła Mercedes Muñoz Zamora – dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways, realizacja takiego przedsięwzięcia skutkuje rozwojem gospodarczym i miejscami pracy w sektorze turystycznym. Np. w Irlandii taki szlak powstał wokół nieczynnej linii kolejowej.

 

- Wokół liczącego 125 km szlaku Greenways, na pograniczu Niemiec, Belgii i Luksemburga liczba korzystających z noclegów wzrosła o 20 proc. - mówiła Mercedes Muñoz Zamora – Powstają wypożyczalnie sprzętu, restauracje, korzysta rolnictwo.

 

Dyrektor Muñoz dodała, że ważne jest uprzednie opracowanie strategii, która określi zasady współpracy władz, organizacji i podmiotów prywatnych.

 

- Utworzenie szlaku Greenways na Podkarpaciu jest bardzo ważne i potrzebne. Taki projekt łączy przemieszczanie się z poznawaniem, ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wpływa pozytywnie na rozwój turystyki i kreowanie nowych miejsc pracy, a także aktywizuje lokalną społeczność - mówiła podczas konferencji prasowej Maria Kurowska.

 

- Region Podkarpacia ma wszystko, czego potrzebują turyści na całym świecie: ludzi z pasją, niezwykłe krajobrazy, cenne przyrodniczo obszary, dziedzictwo kulturowe - tak bogate i różnorodne, wspaniałą lokalną kuchnię. Jest to bardzo unikatowe - zapewniała Dominika Zaręba, prezes Stowarzyszenia Greenways Poland.

 

Projekt OUR WAY ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, z wykorzystaniem szlaków Greenways.

 

Organizatorem II warsztatów było Województwo Podkarpackie. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Podczas

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach. Zobaczyli Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, zwiedzili ekologiczne Centrum Bieszczadzkich Smaków Ursa Maior, Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uhercach Mineralnych.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości