Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 24 września 2019 r.

Opublikowano: 2019-09-18 10:31:55, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. 24 września 2019 r. (wtorek) o godz.8:30 odbędzie się  XVIII sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

 4. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2019 r.,  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rzeszowa za I półrocze 2019 roku, Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku.

 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 6. Uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników (1-7).

 7. Wybory ławników.

 8. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 315/10/2019 przy ul. Jabłońskiego w Rzeszowie (druk: nr XVIII/11/2019).

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową (druk: nr XVIII/9/2019)   Załączniki tekstowe, Załączniki graficzne.

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie ul. św. Rocha, ul. Ks. Jana Kobaka, ul. św. Faustyny w Rzeszowie – Słocinie – w części A (druk: nr XVIII/12/2019).

 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A (druk: nr XVIII/10/2019).

 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie (druk: nr XVIII/13/2019).

 14. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące modernizacji hali targowej wraz z rozbudową o nową część oraz rewitalizacji całego placu targowego przy ul. Targowej.

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów (druk: nr XVIII/1/2019).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Ciepłowniczej, Miłocińskiej, Borowej, Leśnej (druk: nr XVIII/3/2019).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej (druk: nr XVIII/4/2019).

 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Potokowej, Borowej, Cieplińskiego (druk: nr XVIII/5/2019).

 19. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Kwiatkowskiego Seniora i al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: nr XVIII/6/2019).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej (druk: nr XVIII/8/2019).

 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (druk: nr XVIII/2/2019).

 22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 23. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół w sektorze Edukacja szkolna – program Erasmus+  (druk: nr XVIII/7/2019).

 24. Oświadczenia i informacje.

  Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza - oferta badawcza

 25. Interpelacje i zapytania.

 26. Wolne wnioski i sprawy różne.

  

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij