Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Ranking innowacyjności regionów. Podkarpackie na tle kraju

Opublikowano: 2019-09-12 13:49:19, przez: admin, w kategorii: Biznes

W rankingu „Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów” województwo podkarpackie zajęło 10. miejsce spadając o jedną pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W rankingu „Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów” województwo podkarpackie zajęło 10. miejsce spadając o jedną pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.

 

Słabszy wynik regionu to efekt niższej wydajności pracy oraz wyhamowania nakładów na badania i rozwój. Mimo tego, w kategorii wydatków na badania i rozwój Podkarpacie wciąż zajmuje wysokie 4. miejsce, tuż po województwach małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Do kolejnych czynników hamujących wzrost w regionie można zaliczyć niski wskaźnik przedsiębiorczości (liczony jako liczba istniejących firm na 1000 mieszkańców) oraz niski wskaźnik aktywności zawodowej przy ujemnym saldzie migracji.

 

Zdaniem ekspertów Banku Millennium nośnikiem innowacyjności regionu jest sektor przedsiębiorstw, który ponosi blisko 85% łącznych wydatków na badania i rozwój w województwie. Pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw Podkarpacie zajmuje 3. miejsce w kraju.

 

Wzrostowi innowacyjności w regionie sprzyja z pewnością duża liczba jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz duża aktywność w obszarze współpracy i wparcia biznesu (wysoki odsetek przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej m.in. Dolina Lotnicza). Wysoki jest również odsetek studentów oraz absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych, którzy w przyszłości mogą stać się źródłem wykwalifikowanej kadry dla innowacyjnych firm. Podkarpacie należy do grona liderów także pod względem ilości przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Wysoka aktywność innowacyjna firm przemysłowych, szczególnie w obszarze wprowadzania nowych lub istotnie ulepszonych produktów, jest w przeważającej części efektem inwestycji zagranicznych.

 

Indeks Millennium 2019 – miejsca województw w rankingu

 

Według rankingu „Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów” w czołówce najbardziej innowacyjnych województw pozostają duże ośrodki biznesowe i akademickie - mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Zaskoczeniem są jednak wyniki mniejszych województw. Przykładowo Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 5 lat najbardziej poprawiła swój potencjał innowacyjny. Pozytywnie wyróżnia się też województwo łódzkie, które awansowało na 7. miejsce w rankingu. Motorem rozwoju innowacyjności oprócz wykształconej kadry, wydatków na badania i rozwój oraz liczby patentów, są także zaufanie i współpraca w regionach.

 

- W raporcie „Indeks Millennium 2019” uwidocznił się wpływ zaufania i współpracy regionalnej na wzrost potencjału gospodarczego i innowacyjnego. Województwa, w których firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności. Lubelszczyzna i Podkarpacie to doskonałe przykłady regionów, w których potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki, mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to również regiony, w których odsetek firm współpracujących ze sobą na rzecz innowacyjności jest najwyższy. – komentuje Grzegorz Maliszewski. - Zaufanie wyzwala potencjał dający wymierne korzyści bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku regionów, które nie są dużymi ośrodkami gospodarczymi, przez co nie dysponują zniewalającymi zasobami finansowymi. Pokazuje to jak istotne jest budowanie zaufania i kultury współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjności – przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo - rozwojowymi, władzą lokalną i centralną.

 

Indeks Millennium 2019 - 5 kryteriów innowacyjności

 

„Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Wyniki rankingu powstały z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Są to: wydajność pracy, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów. Tegoroczna edycja „Indeksu Millennium” została uzupełniona o komentarze ekspertów, którzy wskazują najważniejsze dla rozwoju innowacyjności czynniki, w tym zaufanie i współpracę.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij