Gospodarka podkarpacka w lipcu 2019 r.

Opublikowano: 2019-08-30 00:21:10, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych oraz przeciętna miesięczna płaca - informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 249,5 tys. osób. Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. czerwca 2019 r. nieznacznie zmniejszyło się (o 0,1 proc.), natomiast wzrosło o 1,6 proc. w porównaniu z lipcem 2018 r. W urzędach pracy zarejestrowanych było 74,5 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,9 proc. (tyle samo co w poprzednim miesiącu). Natomiast mniej o 0,8 p. proc. niż w lipcu 2018 r. Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wystąpiła w powiecie niżańskim - 15,6 proc. a najniższa w Krośnie - 2,3 proc.

 

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4334,91 zł i było wyższe o 6,6 proc. w porównaniu z lipcem 2018 r. i o 4,1 proc. wyższe niż w czerwcu 2019 r. Wzrost płac w skali roku odnotowano w większości badanych sekcji. Wysoki wzrost wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,1 proc.). Natomiast spadek zanotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9 proc.). Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na Podkarpaciu było o 847,52 zł niższe niż w Polsce.

 

Przemysł i budownictwo

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4457,4 mln zł i była o 5,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 19 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wydajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 33,1 tys. zł i była o 4,8 proc. wyższa niż w lipcu 2018 r. Produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 765,7 mln zł i była o 21,5 proc. wyższa niż w lipcu 2018 r.

 

Budownictwo mieszkaniowe

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

Według wstępnych danych, w lipcu 2019 r. na Podkarpaciu przekazano do użytkowania 718 mieszkań. Było to o 4,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Rozpoczęto budowę 1262 mieszkań, o 47,3 proc. więcej w porównaniu z lipcem 2018 r. Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 1159, tj. o 1 proc. więcej niż w lipcu 2018 r.

 

Rynek wewnętrzny

Sprzedaż detaliczna w lipcu br. była o 11,4 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2018 r. Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary, a jeden z najwyższych zanotowano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części - o 34,9 proc. Natomiast spadek wystąpił m.in. w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia - o 6,5 proc.. Sprzedaż hurtowa była o 14,5 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu 2018 r.

 

Rolnictwo

Skup zbóż w lipcu 2019 r. wyniósł 13,8 tys. ton i był o 44,1 proc. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego w lipcu 2019 r. wyniósł 4,5 tys. ton tj. o 7,3 proc. mniej niż w lipcu 2018 r. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,29 zł, było to o 0,8 proc. więcej w porównaniu z lipcem 2018 r.

 

Finanse przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne

W I półroczu 2019 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 49 osób), były korzystne w porównaniu z I półroczem 2018 r. Wynik finansowy netto wyniósł 2460,3 mln zł i był wyższy o 28 proc. od tego w I półroczu 2018 r. Zysk netto zwiększył się o 25,1 proc. a strata wzrosła o 0,6 proc. Zysk netto wykazało 76,4 proc. badanych przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie już istniejących, które poniosły badane przedsiębiorstwa wyniosły w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. 1669,8 mln zł i były niższe o 4,4 proc. w porównaniu z I półroczem 2018 r.

 

Ceny

W lipcu 2019 r. droższy, niż w tym samym okresie 2018 r. był chleb pszennożytni (o 12,5 proc.). Więcej o 12,5 proc. należało również zapłacić za bułki pszenne, ryż (o 11,5 proc.), schab bez kości (o 8 proc.). Podrożała również większość warzyw - m.in. ziemniaki o 105,8 proc., cebula o 88 proc. Tańsze natomiast były jabłka o 39,4 proc. i cytryny o 15,4 proc.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij