Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Przedszkole specjalne powstanie w Strzyżowie

Opublikowano: 2019-08-23 12:05:52, przez: admin, w kategorii: Samorządy

STRZYŻÓW. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przyjmie 11 dzieci zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku przedszkolnym.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Nabór uczestników do grupy przedszkolnej tworzonej w ramach projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” trwa do 23 sierpnia , do godz. 15.30. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez utworzenie i prowadzenie nowego oddziału przedszkolnego, poszerzenie oferty edukacyjnej – w tym wydłużenie godzin pracy przedszkola oraz zwiększenie umiejętności kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.

 

W ramach przedsięwzięcia SOSW w Strzyżowie poprowadzi nowy oddział przedszkolny. Godziny pracy przedszkola zostaną wydłużone do 16.00. W ramach zadania zostanie zatrudniona/zaangażowana kadra pedagogiczna. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć w nowym oddziale, sprzęt komputerowy. Wnioskodawca uwzględnił również wyposażenie łazienek, zakup dodatkowego wyposażenia pomieszczeń w nowo utworzonym oddziale, koszt prac remontowych związanych z utworzeniem nowego oddziału i adaptacją pomieszczeń.

Zajęciami specjalistycznymi zostaną objęte dzieci przedszkolne w dwóch funkcjonujących oddziałach. W ramach projektu zajęciami ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą będą objęte tylko dzieci z nowo utworzonego oddziału przedszkolnego. Utworzone w ramach projektu miejsca wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu przy SOSW w Strzyżowie zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Dostęp do edukacji przedszkolnej zostanie zapewniony bez względu na płeć.

Rekrutacja dzieci zgodnie z harmonogramem projektu: do 23 sierpnia br.

Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, które wcześniej nie były realizowane: logorytmika, terapia ręki, dogoterapia, basen, teatrzyk/mobilna filharmonia dla dzieci. Wsparciem zostaną również objęci rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci, do których skierowany jest projekt. Wnioskodawca wydłuży także godziny pracy w już istniejących oddziałach (w sumie 100 godz. miesięcznie na dwa oddziały), planuje zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczycielskiej. Nowe godziny pracy przedszkola: 1 oddział: 7.00-16.00, 2 oddział: 8.00-15.00. Rekrutacja dzieci do udziału w ww. zajęciach została zaplanowana w terminie wrzesień br.

 

Rodzice wszystkich dzieci, do których skierowany jest projekt będą mogli wziąć udział w grupie wsparcia oraz konsultacjach psychologicznych, wsparcie ma charakter uzupełniający względem działań skierowanych do dzieci).

 

 

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji można uzyskać w SOSW w Strzyżowie, gdzie zlokalizowane jest biuro projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” . Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel..: (17) 2762620, e-mail: sosw_strzyzow@wp.pl.

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy dziecka, oświadczenia

Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij