Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Trwa plebiscyt „Najlepsze inwestycje Polski Wschodniej 2019”

Opublikowano: 2019-08-22 12:46:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE, KRAJ. Finał konkursu na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.

Trwa plebiscyt „Najlepsze inwestycje Polski Wschodniej 2019”

 

Najciekawsze, najbardziej prorozwojowe i najważniejsze dla mieszkańców pięciu województw inwestycje – 30 wybranych realizacji rywalizuje w kolejnej edycji konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej. Do 17 września 2019 r. swoich zwycięzców typować mogą internauci. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września 2019 r.).

 

Konkurs ma za zadanie wskazanie inwestycji samorządowych i podległych im spółek, a także inwestycji infrastrukturalnych i prywatnych, biznesowych, których efekt jest ważny dla regionu i jego mieszkańców.

 

– W ten sposób prezentujemy najlepsze praktyki inwestycyjne oraz doceniamy tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl i WNP.PL. – Do udziału w tegorocznej, szóstej już edycji konkursu, zaprosiliśmy zarówno inwestycje komunalne, jak też prywatne oraz dotyczące infrastruktury drogowej lub kolejowej z terenu województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego – dodaje.

 

Wyboru dziesięciu najlepszych projektów dokona Rada Konsultacyjna (eksperci administracji, samorządu i biznesu). Swoich faworytów w konkursie wskazać mogą również internauci głosując do 17 września br. poprzez stronę: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2019,64/.

 

Nagrody zostaną wręczone 25 września 2019 r. podczas gali towarzyszącej VI Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku. Organizatorem konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej jest Grupa PTWP i redakcja portalu PortalSamorzadowy.pl.

 

Szósta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zgromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Wydarzeniu towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem".

 

Inwestycje w województwie podkarpackim

 

Poprawa infrastruktury kolejowej w Rzeszowie

Poprawa stanu technicznego stacji Rzeszów przyczyni się do oszczędności czasu zarówno pasażerów, jak i w transporcie towarów oraz kosztach eksploatacji pojazdów. Projekt niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak: willingness to pay (WTP), zmniejszenie nie tylko liczby zdarzeń drogowych i kosztów zanieczyszczenia powietrza, ale także kosztów zmian klimatycznych. W wyniku wykonanych prac nastąpi poprawa standardów obsługi pasażerów pociągów w obrębie stacji kolejowej, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

Rozwój terenów zielonych w Stalowej Woli

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Stalowa Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Projektem objęte zostały 3 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni 59,50 ha. Są to: teren położony wzdłuż osiedla Skarpa, zespół parkowo-pałacowy w Charzewicach oraz Błonia nad Sanem. Projekt obejmuje min. budowę ciągów komunikacyjnych, ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, placów zabaw, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, budowę boisk, budowę plaży, uporządkowanie terenów.

 

Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola

Zmodernizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego

w powiatach: miasto Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim oraz na terenie województwa podkarpackiego, powiat stalowowolski. W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych następuje zwiększenie przepustowości linii, umożliwiające poprawę jakości i oferty usług przewozowych oraz wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowych. Jest to możliwe dzięki: skróceniu czasu jazdy, sposobności zastosowania nowoczesnego taboru kolejowego, zwiększeniu komfortu podróży, eliminacji barier architektonicznych oraz zwiększeniu zarówno punktualności pociągów, jak również bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków. Projekt obejmuje w szczególności przystosowanie peronów na 8 stacjach i 15 przystankach osobowych do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

Przebudowa budynku powiatowego w Strzyżowie

Inwestycja polegała na przystosowaniu zakupionego przez powiat budynku na potrzeby samorządu w zakresie stworzenia odpowiedniego zaplecza dla jednostek powiatowych. Poprawiono warunki lokalowe jednej z ważniejszych jednostek organizacyjnych Powiatu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które w imieniu powiatu realizuje zadania statutowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępu do usług pomocy społecznej przez osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Nowa przestrzeń dla sztuki w Krośnie

Nowa przestrzeń dla sztuki – Budujemy Wartości Artystyczne – to hasło promujące Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, które powstało dzięki realizacji projektu. Zakres projektu obejmował modernizację kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie należącą do zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, a także zakup wyposażenia niezbędnego dla nowoczesnej instytucji kultury i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozwoliła na stworzenie w Krośnie nowej, ogólnodostępnej i funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacyjnej o pow. ok. 650 m kw. Obejmuje ona pierwsze i drugie piętro kamienicy przy ul. Portiusa 4, a także pomieszczenie przeznaczone dla artysty-rezydenta na poddaszu i przestrzeń patio na zewnątrz budynku. Biuro Wystaw Artystycznych jest miejscem nowoczesnym, świeżym i atrakcyjnym zarówno dla koneserów sztuki, gdyż duża przestrzeń ekspozycyjna pozwala na komfortowe kontemplowanie sztuki, jak również jest to doskonała przestrzeń do pobudzenia ukrytych talentów, spędzenia aktywnie i twórczo wolnego czasu, a także rozwoju wiedzy i umiejętności w nowoczesnych pracowniach warsztatowych.

 

Rozwój transportu publicznego w Rzeszowie

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe. Projekt jest koniecznym elementem działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego. Zastosowane w projekcie rozwiązania cechować się będą efektywnością ekonomiczno-finansową w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.

 

Pełna lista nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019:

 

- Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku

- Poprawa infrastruktury kolejowej w Rzeszowie

- Rozwój terenów zielonych w Stalowej Woli

- Rozbudowa Centrum Logistycznego w Iławie

- Hala produkcyjno-magazynowa w Olsztynku

- Budowa zbiornika retencyjnego w Kobylanach

- Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie

- Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Augustowie

- Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie

- Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

- Rewitalizacja rynku w Choroszczy

- Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola

- Modernizacja basenów w Ostrowcu Świętokrzyskim

- Termomodernizacja SP nr 5 w Łukowie

- Przebudowa budynku powiatowego w Strzyżowie

- Budowa nowego skrzydła szpitala w Łapach

- Budowa drogi wojewódzkiej w Olsztynie

- Rozbudowa parków w Uzdrowisku Gołdap

- Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach

- Zrównoważony system transportu publicznego w Zamościu

- Kuźnia Społeczna w Olsztynie

- Kompleks sportowo–rekreacyjny w Świdniku

- Renowacje w Twierdzy Boyen w Giżycku

- Hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach

- Nowa przestrzeń dla sztuki w Krośnie

- Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie

- Łącznik do obwodnicy Olsztyna

- Rozwój transportu publicznego w Kielcach

- Trasa Niepodległości w Białymstoku

- Rozwój transportu publicznego w Rzeszowie.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij