Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Czy Urząd Wojewódzki zalega Przemyślowi ponad 3 mln zł?

Opublikowano: 2019-08-22 09:36:08, przez: admin, w kategorii: Polityka

PRZEMYŚL. Miasto poprosiło PUW o uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Przemyśl. Chodzi - według wyliczeń ratusza - o 3 mln 385 tys. 613 zł.

Fot. Grzegorz Karnas

Fot. Grzegorz Karnas

 

Jak informuje tamtejszy magistrat, kwoty przekazywane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki nie rekompensują wydatków, ponoszonych z tego tytułu przez Przemyśl.

W magistracie przygotowano więc zestawienie, uwzględniające tylko trzy ostatnie lata, w ciągu których PUW – zdaniem autorów – w odpowiedni nie dofinansowywał zleconych zadań.

Zestawienie pokazuje także, że - „z roku na rok zmniejsza się kwota dotacji, którą miasto otrzymuje na obsługę zadań zleconych”. „To kłóci się z art. 49 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) - dotacje celowe powinny być przekazywane w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w sposób umożliwiający pełne i terminowe ich wykonanie” - pisze magistrat w swoim komunikacie. 

Przyjęta w ostatnich latach przez Ministerstwo Finansów ujednolicona kalkulacja wysokości dotacji, dokonywana w oparciu o – podawane przez jednostki samorządu terytorialnego i weryfikowane przez merytoryczne wydziały Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – dane dotyczące katalogu i liczby zadań (spraw), czasu realizacji jednej sprawy (tzw. miary czasu jednostkowego) oraz stawki za roboczogodzinę, budzi wiele – zdaniem Urzędu Miejskiego w Przemyślu - wątpliwości, bo nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych kosztów.

Doprowadza do wręcz paradoksalnej sytuacji, w której miasto, z jednej strony dofinansowuje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znacznymi środkami własnymi, z drugiej zaś strony – bez własnej winy – zmuszone jest oddawać część otrzymywanych dotacji z uwagi na zmniejszenie w danym roku liczby załatwianych spraw. (…)

Reasumując, trudno zaakceptować przyjęte przez administrację rządową rozwiązanie dokonywania kalkulacji wysokości dotacji o dane statystyczne. Dotacje na obsługę zadań wyliczane w sposób, o którym mowa wyżej, nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń pracowników. A przecież  koszty wynagrodzeń nie są jedynymi, które ponosimy w związku z realizacją zadań zleconych.

Do pozostałych, dodatkowych, kosztów należą m.in.: obowiązkowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz tzw. pozostałe wydatki bieżące, na które składają się w szczególności: opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, telefony, materiały biurowe, utrzymanie porządku i czystości”.

Biuro Prasowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapowiedziało odniesienie się do tewj kwestii po analizie pisma prezydenta Przemyśla.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij