Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Magazynier w szpitalu

Opublikowano: 2019-08-15 21:06:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie (szpital MSW)

MAGAZYNIERA

GŁÓWNE ZADANIA:

a) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie materiałów i sprzętu z magazynu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dokumentami magazynowymi i dyspozycją Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

b) prowadzenie prawidłowej ewidencji magazynowej pozwalającej na uzyskanie bieżących informacji o aktualnym stanie poszczególnych rodzajów materiałów i wyposażenia znajdującego się w magazynie oraz uzgodnienie jej z ewidencją Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

c) przestrzeganie obowiązujących normatywów zapasów magazynowych oraz zgłaszania ich uzupełniania (asortymentowo-ilościowe).

d) przechowywanie zapasów magazynowych w warunkach zapobiegających ich niszczeniu, względnie obniżeniu wartości i jakości (stały nadzór nad jakością przechowywania towarów).

e) przyjmowanie i potwierdzanie odbioru materiałów powierzonych do przechowywania.

f) systematyczne sprawdzanie rzeczywistego stanu towarów ze stanem ewidencyjnym.

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie średnie

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziana

- odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie

 

Podanie wraz z cv należy składać na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16

Tel. 017 86 43 313 e-mail. sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

Prosimy o dopisanie na podaniu klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko magazyniera w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów,

e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji

na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c RODO w zakresie określonym art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

4. Nie przewiduje się udostepnienia Pani/Pana danych osobowych

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

- 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

- w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustało zatrudnienie.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym niezbędnym dla celów rekrutacji, jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

W przypadku niepodania danych osobowych lub podania ich w zakresie przekraczającym art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (tj. w zakresie określonym w ogłoszeniu) nie będziecie Państwo mogli uczestniczyć w procesie rekrutacji.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij