Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 26 marca 2019 r.

Opublikowano: 2019-03-19 14:25:12, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz.8:30 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Rzeszowa

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

Obrady jak zwykle w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2.  Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2018 (druk: IX/10/2019/.

 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2018 roku (druk: IX/7/2019).

 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk: IX/17/2019).

 7.  Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022 (druk: IX/6/2019).

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok (druk: IX/11/2019).

 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część I.

 10. Uchwala w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246/14/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie.

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

 12. Uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 312/7/2019 w rejonie ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie.

 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 311/6/2019 „Zakole Wisłoka” w Rzeszowie.

 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 313/8/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 - I przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

 15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2011 terenu położonego w miejscowości Matysówka, gmina Tyczyn wraz z uchwałą Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2011 terenu położonego w miejscowości Matysówka, gmina Tyczyn.

 16. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: IX/26/2019).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza (druk: IX/1/2019).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: IX/2/2019).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie (druk: IX/3/2019).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (druk: IX/8/2019).

 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Zelwerowicza (druk: LX/13/2019).

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Stefanii Michlewskiej (druk: IX/18/2019).

 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Spółdzielczej.

 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: IX/12/2019).

 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Os. Nowe Miasto).

 26. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2019 roku (druk: IX/14/2019).

 27. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych (druk: IX/21/2019).

 28.  Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Miłocin – św. Huberta (druk: IX/20/2019).

 29. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Matysówka.

 30. Uchwała w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zamykania zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Rzeszowa (druk: IX/9/2019).

 31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk: IX/4/2019).

 32. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: IX/22/2019).

 33. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (druk: IX/23/2019).

 34. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok (druk: IX/24/2019).

 35. Uchwała w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: IX/16/2019).

 36. Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Teraz Przedszkolaki!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (druk: IX/25/2019).

 37. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk: IX/19/2019).

 38. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa (druk:IX/5/2019).

 39. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa (druk: IX/15/2019).

 40. Oświadczenia i informacje.

 41.  Interpelacje i zapytania.

 42. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij