Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Bloki na Zalesiu w Rzeszowie - sprawa wraca

Opublikowano: 2019-02-11 08:35:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Stowarzyszenie „Spacerówka”, reprezentujące mieszkańców Zalesia (ulicy Spacerowej i okolic), któzy sprzeciwiają się budowie bloków w swoim sąsiedztwie poinformowało o kolejnych działaniach. Publikujemy list.

Zdjecie z lutego 2018 r. Spotkanie mieszkańców z dziennikarzami

Zdjecie z lutego 2018 r. Spotkanie mieszkańców z dziennikarzami

 

Obecnie na wzgórzu nad ul. Spacerową (osiedle Zalesie) według naszej wiedzy toczą się cztery postępowania administracyjne dot. wydania warunków zabudowy dla wysokich budynków wielorodzinnych. We wszystkich czterech nasze Stowarzyszenie jest stroną postępowania, ostatnie czwarte postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek inwestora końcem listopada 2018 r. już po uchyleniu przez SKO dwóch WZ (decyzji o warunkach zabudowy - przyp. red.). Inwestor znalazł jeszcze kawałek wolnej przestrzeni na dodatkowy budynek wielorodzinny…

Urząd Miasta Rzeszowa wydał już trzy decyzje o warunkach zabudowy, dwie z nich zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazane do ponownego rozpatrzenia Organowi I Instancji, tj. Urzędowi Miasta Rzeszowa (pięć budynków wielorodzinnych o wysokości 16-19m (5-6 kondygnacji), Decyzja o warunkach zabudowy uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 10.08.2018 r. oraz trzy budynki o wysokości do 26 m (8 kondygnacji), Decyzja o warunkach zabudowy uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 01.10.2018 r.). Obecnie odwołujemy się do SKO od trzeciej WZ wydanej przez Urząd Miasta w styczniu 2019 r. (cztery budynki o wysokości do 26 m, Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Urząd Miasta Rzeszowa w dniu 09.01.2019 r.).

Bezpośrednio nad istniejącymi szeregówkami planowanych jest 13 bloków, 12 już otrzymało decyzję o warunkach zabudowy, nie znamy jeszcze dokładnych parametrów 13-go bloku – jedynie nr działki.

 

Planowane wieżowce mają stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych na osiedlu Zalesie przy ul. Spacerowej.

Decyzje o warunkach zabudowy zostały wydane, pomimo, iż:

- Teren, na którym planowane są inwestycje to teren górniczy

- Obszar, na którym planowana jest budowa bloków, zlokalizowany jest przy ul. Spacerowej, w całości (100 %) objętej zabudową jednorodzinną.

- Teren inwestycyjny nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd odbywa się przez drogę wewnętrzną czyli ul. Spacerową. Droga ta z kolei nie jest zaliczana do żadnej kategorii dróg publicznych, a jej szerokość nie przekracza 3 m.

- Wydana decyzja o warunkach zabudowy, wykracza przeciwko wymogom ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz nie uwzględnia zasad dobrego sąsiedztwa. - Obszar, na którym mają powstać bloki znajduje się w obrębie Pogórza Dynowskiego – regionu mocno zagrożonego osuwiskami, w granicach którego występuje zjawisko ruchów geodynamicznych.

- Posadowienie kilkunastometrowych budynków wielorodzinnych w bezpośrednim sąsiedztwie kilkumetrowych budynków jednorodzinnych, spowoduje utrudnienia w dostępności światła słonecznego, a także utrudni komunikację w obrębie drogi wewnętrznej czyli ul. Spacerowej. Już teraz kierowcy mają problem z poruszaniem się po tej wąskiej ulicy. Urząd Miasta w ogóle zdaje się tym nie przejmować choć Wydział Architektury potwierdza, że zgodnie z treścią informacji Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 09.04.2018 r., droga wewnętrzna tj. ul. Spacerowa nie posiada wymaganych przepisami parametrów i na chwilę obecną nie zapewnia odpowiednich warunków komunikacyjnych, nawet istniejącej już zabudowie jednorodzinnej.

- Teren objęty wnioskiem o wydanie warunków zabudowy jest terenem przewietrzania miasta, ogromne gabaryty planowanych budowli niekorzystnie wpłyną na naturalne przepływy powietrza, tworząc zaporę i zatrzymując zanieczyszczenia na terenie miasta.

Zarząd Stowarzyszenia „Spacerówka”

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij