Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Są pieniądze na prace internwecyjne w powiecie rzeszowskim

Opublikowano: 2019-02-10 14:31:46, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI. Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Szkolenie „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

 

Od 11 kutego 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

- bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne – z ustalonym II profilem pomocy,

- które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),

- długotrwale bezrobotne (tj. w przypadku osób poniżej 25 roku życia nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 6 miesięcy*, w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 12 miesięcy*).

 

* Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją

w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu (do czasu pozostawania bez pracy nie wliczamy okresu nauki w systemie stacjonarnym)

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do rozpoczęcia prac interwencyjnych nie może upłynąć okres 4 miesięcy.

 

Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, Al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym.

Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub poniżej.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij