Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Plany największych podkarpackich inwestycji drogowych na 2019 r.

Opublikowano: 2019-01-30 21:16:42, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Rok 2019 na Podkarpaciu, to m.in. kolejne duże inwestycje - realizacja i prace projektowe drogi ekspresowej S19, S74, obwodnic miast: Sanoka, Łańcuta, Stalowej Woli i Niska.

Plany największych podkarpackich inwestycji drogowych na 2019 r.

 

Na odcinku S19 Lasy Janowskie - Sokołów Małopolski Północ (6 odcinków realizacyjnych) trwa etap projektowania. W 2019 r. planowane jest  złożenie przez wykonawców wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację (ZRID), uzyskanie decyzji ZRID oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

 

Wyjątkiem są odc. Nisko - Podgórze i Kamień - Sokołów Młp., na realizację których umowy podpisano najpóźniej, co oznacza, że proces projektowania dopiero się rozpoczął, a więc uzyskanie decyzji ZRID także będzie odpowiednio późniejsze. Kontynuowane będą prace projektowe dla odcinków trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, a na dwóch odcinkach: w. Rzeszów Południe - w. Babica i w. Miejsce Piastowe - w. Dukla koncepcje programowe zostaną w tym roku zakończone.

 

Planowane jest zawarcie umów na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko oraz na wykonanie koncepcji programowej (KP) wraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ - węzeł Jasionka (dobudowa drugiej jezdni).

Natomiast w zakresie STEŚ dla rozbudowy DK73 na odcinku Pilzno - Jasło planowane jest uzyskanie ostatecznej rekomendacji Komisji Oceny Przygotowania Inwestycji (KOPI) wariantu przebiegu oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem, co umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym.

 

W 2019 roku planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości 7 km. 

 

W roku 2018 został opracowany projekt budowlany dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 a 31.08.2018 r. złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W roku 2019, po uzyskaniu decyzji ZRID, planowane jest więc rozpoczęcie robót ziemnych, wycinka drzew, przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

 

Planowane jest także rozpoczęcie rozbudowy drogi krajowej nr 94 (E-40) na odc. Łańcut - Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta). W 2018 r. Wykonawca, Budimex S.A., opracował projekt koncepcyjny oraz operat wodnoprawny. Na rok 2019 zaplanowano: opracowanie projektu budowlanego, złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID, uzyskanie zmiany decyzji ZRID, opracowanie Projektu Wykonawczego i rozpoczęcie robót budowlanych.

 

Rok 2019 na podkarpackich drogach to także remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

I tak - zakończona zostanie budowa chodników w ciągu DK94 w Korczowej i DK77 na odcinku Orły - Żurawica, zamontowane zostaną znaki aktywne D-6 wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych w ciągu DK19 w m. Kamień, przebudowane zostanie skrzyżowanie na rondo w m. Kopki w ciągu DK77, rozpocznie się także budowa systemu łączności alarmowej na odcinkach autostrady A4.

 

Kontynuowana będzie przebudowa DK28 na odcinku  Siepietnica-Trzcinica (przedmiotowy odcinek drogi jest przebudowany do wymagań klasy GP, wobec powyższego na całym odcinku zostanie  wykonane poszerzenie jezdni i przebudowane zostanie  odwodnienie drogi, zostaną też  wybudowane lub przebudowane ciągi piesze na całym odcinku), rozbudowa DK84 Lesko - Glinne, remont DK77 w m. Stalowa Wola (skrzyżowanie z DW871, skrzyżowanie z ul. Popiełuszki), remont DK77a w m. Stalowa Wola, ul. Podskarpowa. Planowane jest rozpoczęcie: rozbudowy DK9 w m. Rudna Mała o dł. 0,31 km, likwidacja osuwisk zlokalizowanych w ciągu DK19 w m. Tylawa i m. Trzciana, rozbudowa DK84 wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczeni osuwiska w m. Brzegi Dolne, rozbudowa DK77 Gorzyce-Wólka Pełkińska- Pełkinie o dł. 8,396 km, remont DK77 Nisko - Racławice o dł. 1,61 km, remont DK19 Kamień-Górno o dł. 5,07 km, remont DK19 Domostawa - Zdziary o dł.  5,82 km oraz remont DK28 w m. Sanok, ul. Krakowska-Rymanowska o dł. 2,83 km.

 

Wśród zadań mostowych znajdują się głównie zadania polegające na rozbiórce istniejących mostów i budowie całkowicie nowych obiektów w miejscu tych istniejących. Wraz z robotami mostowymi realizowane będą roboty drogowe, stanowiące odcinki dojazdów do obiektów. W przypadku ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi (branżowymi) nastąpi ich przebudowa. Są to m.in.: rozbudowa DK9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w m. Chmielów, rozbudowaDK28 w związku z budową mostu przez potok bez nazwy w m. Sieniawa, rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez potok Rosielna w m. Jasienica Rosielna, rozbudowa DK9 w związku z budową mostu przez potok Kobyle w m. Domaradz.

 

Realizowane będą remonty: mostu na DK9 na rz. Dęba w m. Nowa Dęba oraz opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie remontu wiaduktu na DK19 w m. Zarzecze i remontu mostu na DK4 na rz. Mleczka w m. Przeworsk.

Opracowywana będzie także dokumentacja na kolejne zadania mostowe, w tym m.in.: rozbudowę DK28 w związku z budową mostu przez rzekę Pielnica w m. Zarszyn, budowę mostu przez potok bez nazwy w ciągu DK84 w m. Stefkowa, budowę mostu przez rzekę Stara Wisznia w ciągu DK94 w m. Duńkowice, remont mostu na rz. San w m. Radymno DK94, remont mostu na DK84  na rz. San w m. Lesko, remont mostu na DK73 na rz. Gogołówka w m. Klecie.

 

W III kwartale tego roku, dzierżawca (PKN Orlen) MOP-u Paszczyna Północ przy A4 rozpocznie budowę (obecnie trwa etap projektowania). Zgodnie z podpisaną umową najpóźniej w I kwartale 2020 r. stacja paliw zostanie oddana do użytku.

 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości