Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Rusza projektowanie rozbudowy łącznika autostrady A4 „Rzeszów – Północ”

Opublikowano: 2019-01-03 11:30:49, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW.

Rusza projektowanie rozbudowy łącznika autostrady A4 „Rzeszów – Północ”Rusza projektowanie rozbudowy łącznika autostrady A4 „Rzeszów – Północ”
Rusza projektowanie rozbudowy łącznika autostrady A4 „Rzeszów – Północ”

 

Jeszcze w grudniu 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy powiatem rzeszowskim a Stanisławem Salaburą (Stanisław Salabura Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego z siedzibą Jarosławiu).

 

Firma ta wygrała przetarg na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I”.

 

W przetargu wystartowały trzy firmy. Przedsiębiorca z Jarosławia zaproponował 595,5 tys. zł. Drugi oferent Your Investment wycenił pracę na 723,7 tys. zł, zaś Promost Consulting proponował 1 mln 168,5 tys. zł. Tymczasem powiat rzeszowski miał na ten cel 672 tys. zł. Dokumentacja ma być gotowa na 30 czerwca 2019 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Początek projektowanej rozbudowy drogi zlokalizowany jest w km 0+000 (około km 189+427 wg pikietażu dawnej DK nr 9) na granicy pasa drogowego węzła autostrady A-4 „Rzeszów-Północ” w odległości ok. 260 m od ronda węzła autostrady A-4. Koniec projektowanej rozbudowy będzie zlokalizowany na nowej granicy administracyjnej miasta Rzeszów, która zmieni się po włączeniu sołectwa Miłocin do Rzeszowa tj. w km 2+ 765 (około km 192+192 wg pikietaża dawnej DK nr 9). Początek rozbudowywanej drogi znajduje się na wysokości Szpitala Św. Rodziny pełnym przekrojem dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu każda i obustronnymi opaskami bitumicznymi. Proponuje się zlokalizowanie zjazdu publicznego do szpitala w km 0+004,61 str. L – rozwiązanie uzgodnić należy z właścicielem. Na całej długości projektowanego odcinka drogi powiatowej po stronie lewej występuje ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,5m . Następnie trasa przebiega w kierunku południowym po śladzie istniejącej drogi powiatowej, gdzie w km 0+675 krzyżuje się po stronie lewej z drogą gminną do os. Polam, a w km 0+707 po stronie prawej z drogą powiatową nr 1377R (kier. Rudna Mała). Oba skrzyżowania są skrzyżowaniami skanalizowanymi bez możliwości skrętu w lewo na drogę główną. Skrzyżowanie z drogą do os. POLAM wyposażono w pas zjazdowy, włączenia oraz lewoskręt, z kolei na drogę powiatową nr 1377R przewidziano pas zjazdowy i lewoskręt. Droga na tym odcinku przebiega w terenie równinnym, niezabudowanym, gdzie zabudowa występuje wyłącznie po lewej stronie drogi i jest ona „luźno” rozmieszczona. Pas drogi powiatowej po stronie prawej graniczy bezpośrednio z pasem terenu kolejowego. W km ok. 0+522 zlokalizowano zawrotkę zewnętrzną dla pojazdów.

W km ok. 0+846 pod drogą zaprojektowano nowy przepust na rowie odwadniającym(urządzenie melioracyjne). W km ok. 0+980 przewidziano skrzyżowanie typu „rondo” z drogą powiatową Nr1377R (kier. Zaczernie). Ponadto pomiędzy skrzyżowaniami z DP 1377R po stronie prawej planuje się chodnik szer. 2,0m. Na dalszym odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą gminną nr 108815R (brak dodatkowych pasów i możliwości skrętu w lewo na drogę główną) w km ok. 1+789 przekrój drogowy jest stały tj. dwie jezdnie posiadające po dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,5 m po stronie lewej. Od skrzyżowania typu rondo na odc. ok. 200m po stronie lewej występuje zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – poszerzenie istniejącego pasa drogowego w niewielkim zakresie. W km ok. 1+270 w ciągu drogi głównej na potoku Mrowla znajduje się istniejący obiekt mostowy, na którym ewentualne roboty budowlane będą polegać na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia. Skrajnia na obiekcie pozwala na rozbudowę projektowanej drogi do wymaganej szerokości bez konieczności ingerencji w konstrukcję obiektu. Wydzielenie jezdni drogi głównie na obiekcie mostowym będzie zrealizowano za pomocą odpowiedniego oznakowania drogowego.

Za skrzyżowaniem z DG 108815R w km ok. 1+920 dla zjazdu publicznego na drogę osiedlową ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano pas zjazdowy oraz lewoskręt.

W km ok. 1+980 przewidziano skrzyżowanie skanalizowane z drogą gminną 108818R – na drogę gminną przewidziano pas zjazdowy oraz lewoskręt. Na niniejszym skrzyżowaniu umożliwiono również wykonanie manewru zawracania dla obu kierunków jazdy. Po stronie lewej do km ok. 2+120 za opaską bitumiczną występuje chodnik wraz z ścieżką rowerową o szerokości 3,5 m do km 2+765. Na odcinku od ok. 2+120 do ok. 2+765 po stronie lewej występuje dość gęsta zabudowa mieszkaniowa i usługowa, która będzie skomunikowana z drogą główną powiatową za pośrednictwem zjazdów publicznych i prywatnych, dróg podporządkowanych gminnych.

W km ok. 2+200 występuje skrzyżowanie zwykłe z drogą gminną nr 108820R, natomiast w km ok. 2+396 skrzyżowanie zwykłe z drogą gminną nr 108822R – z obu dróg podporządkowanych nie przewidziano możliwości skrętu w lewo na drogę główną. Na dalszym odcinku od km około 2+446 do km 2+747 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania odpowiedniego poziomu płynności ruchu przewidziano dodatkowe pasy ruchu dla skrętu w prawo (pas zjazdowy i pas włączenia) oraz zawrotki dla pojazdów kołowych w km ok. 2+630 (pas zjazdowy i pas włączenia). W km ok. 2+595 występuje skrzyżowanie skanalizowane z drogą gminną nr 108824R. Zjazd na drogę gminną przewidziano z wykorzystaniem lewoskrętu z drogi głównej znajdującego się w km ok 2+630.

Skrzyżowanie wyposażono w pas włączenia. Powyższe skrzyżowanie jest połączone z proponowaną zawrotką dla pojazdów kołowych w km 2+630.

W ramach inwestycji przewidziano budowę obustronnych zatok autobusowych w lokalizacjach przybliżonych do obecnie istniejących wraz z budową przejść dla pieszych pomiędzy nimi.

Charakterystyka terenu przyległego do inwestycji wymusiła odpowiednie rozwiązania projektowe tj. po stronie prawej na całej długości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajduje się teren kolejowy, dla którego w zakresie niezbędnym zaplanowano ingerencję przede wszystkim elementami odwodnienia (kanalizacji deszczowej otwartej).

Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wykonania rozbiórek trzech obiektów kubaturowych

– 2 budynki mieszkalne i 1 budynek gospodarczy.

Poszerzenie istniejącej jezdni drogi zostało przewidziano na całej długości opracowania.

Wykonanie pasów dodatkowych wraz przejazdem kolejowym dla zjazdu publicznego prawostronnego w km ok. 2+540 jest zrealizowane w ramach oddzielnego opracowania projektowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w uzgodnieniu z zarządcą drogi Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie – szczegółowe informacje dot. koordynacji obu inwestycji będą w posiadaniu ZDP Rzeszów

 

 

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale
Wybierz studia w WSPiA

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij