Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Podsumowanie inwestycji drogowych w 2018 r. na Podkarpaciu

Opublikowano: 2019-01-02 15:15:38, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował inwestycje w ubiegłym roku w naszym województwie.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem projektuj i buduj. Aktualnie trwa etap projektowania a wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

 

Odcinki w realizacji systemem P&B:

- odc. Lasy Janowskie - Zdziary 9,3 km

- odc. Zdziary - Rudnik 9,0 km

- odc. Rudnik - Nisko 6,0 km

- odc. Nisko - Podgórze 11,5 km

- odc. Podgórze - Kamień 10,5 km

- odc. Kamień Sokołów Młp. 7,9 km

 

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku. Łączny koszt opracowania koncepcji programowych to 56,38 mln zł.

 

Odcinki w przygotowaniu:

- odc. Rzeszów Płd. - Babica 10,3 km

- odc. Babica - Domaradz 23,5 km

- odc. Domaradz - Miejsce Piastowe 22,7 km

- odc. Miejsce Piastowe - Dukla 10,4 km

- odc. Dukla - Barwinek 18,3 km

 

Rozpoczęto przygotowania do realizacji S74 Opatów-Nisko oraz budowy drugiej jezdni S19 Sokołów Młp.-Jasionka, ogłaszając przetargi na: wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 i wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S19.

 

Trwa budowa obwodnicy Sanoka (DK28), której zakończenie planowane jest na wrzesień 2019 r. Zakres prac kontraktowych jest szeroki. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

 

W realizacji systemem projektuj-buduj są także obwodnice Łańcuta (DK94) oraz Stalowej Woli i Niska (DK77). Obwodnica Łańcuta jest na etapie projektowania, natomiast wykonawca realizujący obwodnicę Stalowej Woli i Niska opracował projekt budowlany i złożył do wojewody wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

 

W 2018 r. zrealizowano też 16 zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu na kwotę ponad 51 mln zł, w tym m.in. ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, chodniki, zjazdy i stworzono System Buforowania Pojazdów Ciężarowych przed przejściem granicznym w Korczowej. 

 

Na etapie prac przygotowawczych jest rozbudowa DK73 Pilzno-Jasło wraz z budową 4 obwodnic: Pilzna, Jasła, Brzostka, Kołaczyc a w toku jest postępowanie przetargowe na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka.

 

W 2018 roku zakończono realizację zadań mostowych:

 

- rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok Serednica w m. Olszanica

- rozbudowę DK28 w związku z budową mostu przez potok Korzonka w m. Bircza

- rozbudowę DK77 w związku z budową mostu przez rz. Łęg w m. Gorzyce

- rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok bez nazwy w m. Brzegi Dolne

- remont 2 mostów przez rz. Wujskie w m. Załuż w ciągu DK28

- remont mostu przez rz. Mszanka w m. Tylawa w ciągu DK19

- zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Trześniówka w m. Jadachy, w ciągu DK9

- remont mostu przez rz. Młynówka w m. Trzcinica w ciągu DK28

 

Łączna wartość tych robót to 33,74 mln zł, z czego tych zrealizowanych w roku 2018 wyniosła 26,04 mln zł.

 

Rozpoczęto również prace projektowe lub wykupy gruntów dla zadań, których realizacja przewidziana jest w roku 2019:

- rozbudowa DK9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w m. Chmielów

- rozbudowa DK28 w związku z budową mostu przez rz. Pielnica w m. Zarszyn

- rozbudowa DK 28 w związku z budową mostu przez pbn. w m. Sieniawa

- rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna

- rozbudowa DK9 (obecnie DK19) w związku z budową mostu przez p. Kobyle w m. Domaradz

 

Łączna wartość zadań to 72,8 tys. zł.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości