Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Wolne mieszkania. Osiedle Karoliny.pl w Rzeszowie

Ostrożnie z reklamami wyborczymi przy drogach krajowych

Opublikowano: 2018-10-12 18:36:19, przez: admin, w kategorii: Polityka

KRAJ, PODKARPACKIE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że nie można ich sobie stawiać zbyt dowolnie.

Ostrożnie z reklamami wyborczymi przy  drogach krajowych

 

Komunikat dotyczy oczywiście zbliżających się wyborów samorządowych. GDDKiA informuje więc, że:

„- Kodeks wyborczy stanowi, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

- Materiały wyborcze m.in. w postaci plakatów czy haseł wyborczych umieszczanych w pasie drogowym dróg krajowych należy traktować jak każdą inną reklamę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych i wobec lokalizowania takich obiektów stosować wymagania przewidziane przez procedurę określoną w ustawie o drogach publicznych w zakresie lokalizowania reklam w pasie drogowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. sygn. akt II GSK 728/09, wskazał, że nie ma żadnego dającego się racjonalnie uzasadnić powodu, aby materiał wyborczy eksponowany, jako nośnik informacji wizualnej, znajdujący się w polu użytkowników drogi (i w pasie drogowym) traktowany był odmiennie niż inne nośniki informacji wizualnej znajdujące się w polu widzenia użytkowników drogi (i w pasie drogowym), niewyłączone wprost przez ustawodawcę.

Podobne stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 2937/15 w którym wskazał, że cyt. „fakt, że art. 109 § 1 Kodeksu wyborczego definiuje materiał wyborczy - jako każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami – nie znaczy, że materiału tego nie można uznać za reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych. Według ostatniego z powołanych przepisów reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę”.

Aby więc umieścić przy drogach krajowych materiały wyborcze, konieczne jest uzyskanie na podstawie ustawy o drogach publicznych zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej z naliczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi na podstawie ustawy o drogach publicznych wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

Twój e-pit czeka na Ciebie
ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny
Mieszkańcom Podkarpacia rodzinnych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych oraz radości ze Zmartwychwstania Pańskiego życzy Bogdan Rzońca, poseł na Sejm
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij