Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Będzie więcej projektów polsko-słowackich

Opublikowano: 2018-09-30 21:32:45, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. 27 września br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, wysłało do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę programu. Zaktualizowany program powinien zostać zatwierdzony przed końcem tego roku.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zmiana programu polega na zwiększeniu jego budżetu o 23,6 mln euro pochodzące z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej najważniejszej osi programu, tj. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Pełna lista rezerwowa projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący w czerwcu br. jest dostępna na stronie internetowej programu. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z listy rezerwowej rozpocznie się niezwłocznie po przyjęciu przez Komisję Europejską zmienionego programu.

 

Dofinansowanie tych przedsięwzięć pozwoli na rewitalizację kolejnych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz dalszą rozbudowę szlaków rekreacyjno-turystycznych. Partnerzy projektów planują przeprowadzenie licznych działań promujących efekty dofinansowanych inwestycji, tak by zarówno mieszkańcy pogranicza, jak i odwiedzające je osoby dowiedziały się o nowych atrakcjach turystycznych. Realizacja dodatkowych transgranicznych przedsięwziąć pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy mieszkańcami województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z krajem preszowskim i żylińskim, dając impuls kolejnym inicjatywom na rzecz rozwoju całego pogranicza.

 

- W obszarze dziedzictwa mamy szansę dofinansować łącznie ponad 50 transgranicznych przedsięwzięć. Tak duża liczba dobrej jakości projektów dowodzi, że polsko-słowacka współpraca układa się wyśmienicie, a sam region pogranicza obfituje w bogactwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

 

Przykładowe projekty, które mają szansę na dofinansowanie dzięki zwiększeniu budżetu programu:

 

Rozwój turystyki konnej

„Rozwój turystyki konnej w Karpatach” to wspólny projekt słowackiej gminy Bela nad Cirochou, Centrum Jeździeckiego w Sninie, Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Jego koncepcja zakłada utworzenie infrastruktury pod rozwój transgranicznej oferty turystyki konnej bazującej na żywej tradycji jeździectwa, kowalstwa oraz furmaństwa w regionie Bieszczad, Połonin i Vihorlatu. W Belej jest planowane utworzenie kompleksu furmańskiego – przyszłej stacji przesiadkowej szlaków konnych, na którego terenie ma m.in. powstać hotel dla koni oraz Dom Furmana. Z kolei w pobliskiej Sninie zakłada się powstanie krytej ujeżdżalni koni, a w Parku Narodowym Połoniny – pole namiotowe. Dopełnieniem wspólnego przedsięwzięcia ma być multimedialne muzeum „Koń w życiu człowieka”, którego otwarcie zaplanowano w Myczkowcach nieopodal istniejącej stadniny koni rasowych.

 

Karpackie kolejki

Projekt „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” powstał we współpracy Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej z dwoma gminami słowackimi, tj. Zemplinskie Harme oraz Osadne. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie nowego szlaku turystycznego biegnącego wzdłuż trzech tras historycznych kolejek wąskotorowych, tj. Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz Kolejki Wąskotorowej Snina-Virolat i Kolejki Wąskotorowej Osadne-Udava na Słowacji. W Majdanie - punkcie startowym szlaku jest planowana budowa nowej wiaty stacji oraz renowacja eksponatów skansenu kolejowego. W Zemlinskie Harme ma z kolei powstać hala magazynowa kolejki wąskotorowej, której tabór może zostać rozbudowany o nową kolej silnikową z dwoma wagonami. Ponadto, w projekcie założono przebudowę sininskiej wąskotorówki na odcinku 3,5 km oraz uruchomienie centrum informacji turystycznej w Osadnem. Koncepcja projektu zakłada również utworzenie nowoczesnej mobilnej aplikacji o rozszerzonej rzeczywistości. Polega ona na nałożeniu świata wirtualnego na obraz realny, który pozwoli jej użytkownikom zobaczyć jak w przeszłości wyglądały karpackie kolejki wąskotorowe i co znajdowało się w ich pobliżu.

 

EtnoCarpathia

„EtnoCarpathia” jest ofertą turystyczną opracowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Euroregionu Karpackiego Polska, Miejski Dom Kultury w Preszowie oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Projekt odpowiada na wyzwania stawiane nowoczesnej turystyce – łączy aktywny wypoczynek na łonie przyrody z edukacją. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i umocnienie tożsamości kulturowej zamieszkujących w rejonie pogranicza siedmiu grup etnicznych oraz popularyzacja wiedzy o ich kulturze i historii. Są to polscy Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie i Dolinianie oraz ludność dzisiejszego Šariša, Zemplina i Zamagurie na Słowacji, których tradycje i obyczaje nie są już tak kultywowane jak kiedyś. Aby propagować wiedzę o kulturze i historii tych grup projekt przewiduje m.in. utworzenie portalu internetowego oraz e-przewodników prezentujących ich dziedzictwo kulturowo-historyczne. Projekt zakłada ponadto przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych, takich jak konkursy projektowania sztuki użytkowej w oparciu o wzornictwo etnograficzne, warsztaty, wystawy, festiwale tańców ludowych czy konferencje naukowe.

 

Karpackie widoki

„Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov” to projekt przygotowany przez gminę Korczyna w partnerstwie ze słowackim miastem Stropkov z kraju preszowskiego. Partnerzy przedsięwzięcia planują wytyczenie ponad 34 kilometrów szlaku rowerowo-turystycznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Ma to być m.in. blisko trzynastometrowa wieża widokowa z zadaszonym tarasem w miejscowości Czarnorzeki oraz wieża widokowa i drewniana altana w przygranicznym Barwinku. Z kolei w schronisku turystycznym w Stropkovie projekt zakłada utworzone całorocznego centrum informacji turystycznej. Jego zadaniem będzie promocja obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego znajdującego w pobliżu utworzonego szlaku. W ramach projektu ma powstać też aplikacja napisana w trzech językach, tj. po polsku, słowacku i angielsku, dzięki której turyści będą dysponowali mobilną bazą danych o najciekawszych miejscach regionu Korczyna i Stropkova.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij