Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 28 sierpnia 2018 r.

Opublikowano: 2018-08-21 22:06:35, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXIII sesjA Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Proponowany porządek obrad:

  

 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku (druk:LXIII/21/2018).

 2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku (druk:LXIII/22/2018)

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

 5. Uchwała w sprawie emisji objigacji (druk:LXIII/20)2018

 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 8. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 2014-2017  (druk: LXIII/18/2018).

 9. Uchwała w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa (druk: LXIII/32/2018).

  Uzasadnienie do uchwały.

           Załączniki graficzne od 1 do 20

       Załączniki graficzne od 21 do 40

          Załączniki graficzne od 41 do końca

          Załączniki tekstowe od 58 do 78

          Załączniki tekstowe od 79 do końca

 1.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto (druk: LXIII/16/2018).

 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk: LXIII/17/2018).

 3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: LXIII/19/2018).

 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie (druk: LXIII/15/2018).

 5. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Nowe Miasto oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej (druk: LXIII/5/2018).

 6.  Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy tematycznych, interaktywnych placów zabaw.

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (druk: LXIII/3/2018).
 2. Uchwała w sprawie funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie (druk: LXIII/23/2018).

 3.         Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/1/2018).

 4. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/11/2018).

 5. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/12/2018)

 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (druk: LXIII/25/2018).

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto Rzeszów posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie zbycia akcji (druk: LXIII/31/2018).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Wymiana  źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/7/2018).

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/8/2018).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (druk: LXIII/9/2018).

 11.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/10/2018).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXIII/24/2018).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorska (druk: LXIII/26/2018).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Leśnej (druk: LXIII/27/2018).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (druk: LXIII/28/2018).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy: Wywrockiego (druk: LXIII/29/2018).

 17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego (druk: LXIII/30/2018).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej (druk: LXIII/2/2018).

 19. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (druk: LXIII/4/2018).

 20. Uchwałaa zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok (druk: LXIII/13/2018).

 21. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto.

 22.  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe w sprawie połączenia osiedli.

 23. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie zmiany granic osiedli i wyodrębnienia nowego osiedla Zawiszy Czarnego. 

 24.  Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/6/2018) („Rondo im. Tomasza Stańki”).

 25. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/14/2018) („Aleja Biskupów”).

 26. Oświadczenia i informacje.

 27.  Interpelacje i zapytania. 

 28. Wolne wnioski i sprawy różne.

   

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij