Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Inwestycje w sołectwach dzięki Podkarpackiemu Programowi Odnowy Wsi

Opublikowano: 2018-07-05 10:02:46, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Członek zarządu województwa Piotr Pilch podpisał z wójtami Rymanowa, Krasiczyna, Przemyśla, Wiśniowej, Fredropola i Tuszowa Narodowego umowy na dofinansowanie inwestycji w swoich gminach ze środków z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i środkom z budżetu województwa.

Inwestycje w sołectwach dzięki Podkarpackiemu Programowi Odnowy Wsi

 

PODKARPACKIE. Członek zarządu województwa Piotr Pilch podpisał z wójtami Rymanowa, Krasiczyna, Przemyśla, Wiśniowej, Fredropola i Tuszowa Narodowego umowy na dofinansowanie inwestycji w swoich gminach ze środków z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i środkom z budżetu województwa.

 

Dofinansowanie uzyskały inwestycje z Posady Górnej (gmina Rymanów), Prałkowiec (gmina Krasiczyn), Ujkowic (gmina Przemyśl), Wiśniowej (gmina Wiśniowa), Grochowego (Tuszów Narodowy) oraz Huwnik (gmina Fredropola)

 

Z dofinansowania w ramach Programu skorzysta w 2018 roku 68 beneficjentów, na co pójdzie z budżetu Województwa Podkarpackiego 680 tysięcy złotych. Łączna wartość kosztów całkowitych zadań, które będą realizowane wynosi przeszło 2, 5 miliona złotych. Podkarpackie jest jednym z zaledwie 5 regionów w Polsce, który prowadzi taki program.

 

Program odnowy wsi daje możliwość, poprzez wykorzystanie potencjału mieszkańców i ich zaangażowania w pracę na rzecz swoich miejscowości - realnej poprawy jakości życia na wsi. Przykłady już zrealizowanych projektów pokazują niewątpliwie, iż przy niewielkiej pomocy finansowej ze strony samorządu województwa i gmin, sołectwa uzyskują wymierne rezultaty – podkreślał członek zarządu Piotr Pilch. Największą wartością jest tu zaangażowanie mieszkańców i ich umiejętność wspólnej pracy – podkreśla członek zarządu.

 

Celem procesu odnowy wsi jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o wypracowane przez lokalne wspólnoty sołeckie strategie odnowy wsi. Program polega na wspieraniu obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań, które mają zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.

 

Sołectwa, by realizować te cele mogą sięgać po środki finansowe z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Samorząd województwa przeznacza kwotę do 10 000 zł na dofinansowanie wniosku złożonego przez gminę, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi samorząd gminny.

 

Wsparcie może być przeznaczone na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przedmiotem dofinansowania może być również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij