Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Absolutorium dla zarządu powiatu krośnieńskiego za 2017 r.

Opublikowano: 2018-06-24 10:05:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

POWIAT KROŚNIEŃSKI. Ubiegły rok powiat zakończył z najniższym deficytem w swojej historii.

Starosta Jan Juszczak podczas sesji absolutoryjnej

Starosta Jan Juszczak podczas sesji absolutoryjnej

 

Głównymi źródłami dochodów były dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT, które wyniosły ogółem 15. 552 tys. zł, co stanowi 16 proc. wykonanych dochodów ogółem.

 

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu oraz dotacje udzielone z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego za zadania wykonywane w drodze porozumień wyniosły łącznie 13 804 tys. zł i stanowiły 17 proc. dochodów budżetowych. Największym pod kątem kwotowym filarem w budżecie powiatu są subwencje, które zamknęły się kwotą 33. 565 zł, co stanowi 36 proc. wykonanych dochodów.

 

Plan wydatków w 2017 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 7.080 tys. zł i wykonany został w wysokości 95.066 tys. zł. Z tego wydatki bieżące stanowiły 66 proc. planowanych wydatków ogółem i wykonane zostały w wysokości 62.647 tys. zł.

 

Wydatki majątkowe stanowiły 34 proc. planu wydatków ogółem i wyniosły 32.419 tys. zł.

 

W roku ubiegłym najwyższy udział w wydatkach stanowiły wydatki związane z remontami i zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych. W sumie wyniosły 33.782 tys. zł, co stanowi 35 proc. wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja budżetu przebiegała z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Powiat nie miał w roku ubiegłym żadnych zobowiązań wymagalnych. Wydatki były realizowane na bieżąco, nie było potrzeby zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

 

Wykonanie tego budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 921 tys. zł. Jest to najmniejszy deficyt w dotychczasowej historii powiatu.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij