Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca na policji (stanowisko cywilne)

Opublikowano: 2018-05-16 12:00:22, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 27244 z dnia 16.05.2018 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko”

inspektor

do spraw: rejestracji i obiegu poczty jawnej

Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 13

35-025 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Praca kancelaryjno – biurowa

Ośmiogodzinny system pracy

Realizacja przewozu poczty jawnej i niejawnej

Wysiłek fizyczny związany z przewozem poczty

 

ZAKRES ZADAŃ

- Czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania

- Elektroniczna rejestracja poczty w systemie E-DP

- Przyjmowanie i segregacja dokumentów składanych przez klientów w kancelarii ogólnej w celu przekazania ich do realizacji

- Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym pism składanych w kancelarii

- Przygotowanie pism wraz z dokumentami złożonymi w kancelarii niezgodnie z właściwością miejscową w celu przekazania do właściwych organów

- Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

- Czynności związane ochroną i przewozem poczty jawnej w celu szybkiej dystrybucji i zabezpieczenia w tym kierowanie pojazdem służbowym

- Prowadzenie rejestrów dla dokumentacji, która wpływa lub jest odbierana z Kancelarii Ogólnej

- Realizacja czynności związanych z programem poczta specjalna

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej

- terminowość i dyscyplina pracy, umiejętność współpracy z innymi pracownikami

- znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym

- znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi

- znajomość ustawy o służbie cywilnej

- znajomość ustawy o Policji

- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

- znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

- prawo jazdy kategorii „B”

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: w pracy związanej z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopia prawa jazdy kat."B"

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 26.05.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,

- ul. Jagiellońska 13,

- 35-025 Rzeszów

- Kancelaria ogólna

- II piętro, pokój 218

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty

i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij