Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Strabag wybuduje S19 na odcinku Nisko Południe - Podgórze

Opublikowano: 2018-04-05 20:03:51, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Firma Strabag Sp. z o. o. zaoferowała zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 295 498 831,62 zł w terminie 34 miesięcy.

Strabag wybuduje S19 na odcinku Nisko Południe - PodgórzeStrabag wybuduje S19 na odcinku Nisko Południe - Podgórze
Strabag wybuduje S19 na odcinku Nisko Południe - Podgórze

 

- Dzisiejszy wybór oznacza, iż znamy wykonawców wszystkich odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu, zarówno tych, dla których opracowana będzie Koncepcja Programowa, jak i tych, które po podpisaniu umów wejdą w fazę realizacji systemem projektuj-buduj – informuje Joanna Rarus, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Odcinek S19 Nisko Południe - Podgórze, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

 

- Zadanie A - Nisko Południe - Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

- Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)

- Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Dzisiaj wybrana została najkorzystniejsza oferta na Zadanie A. Dla Zadania B wyboru dokonano 29 marca br. (Budimex S.A.), natomiast dla Zadania C w dniu 22 marca br. (Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.). Brak odwołań od dzisiejszego wyboru pozwoli na przekazanie dokumentów przetargowych do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozytywny wynik kontroli umożliwi podpisanie umowy.

 

Odcinek S19 od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) będzie stanowił część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

30,1 km - w użytkowaniu

66,8 km - w opracowaniu koncepcja programowa

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

54,2 km - w przetargu w trybie "projektuj i buduj" (dla wszystkich 6 odcinków wybrano najkorzystniejszą ofertę, z czego 3 odcinki są już w kontroli uprzedniej Prezesa UZP)

18,3 km - w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (wybrano najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy).