Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Droga S19: Budimex S.A. z najlepszą ofertą na odcinek Podgórze-Kamień

Opublikowano: 2018-03-29 15:17:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień (dł. ok. 10,5 km). Firma Budimex S.A. zaoferowała zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy.

 

Odcinek S19 od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) to część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

 

Odcinek S19 Podgórze - Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

- Zadanie A - Nisko Południe - Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

- Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)

- Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

 

Dzisiaj (29 marca 2018) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wybrana została najkorzystniejsza oferta na Zadanie B. Kilka dni temu, 22 marca br. wybrano ofertę dla Zadania C (konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., 234 491 646,18 zł, 34 miesiące). Wybór najkorzystniejszej oferty na ostatni odcinek (Zadanie A) nastąpi w pierwszych dniach kwietnia br.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Via Carpatia

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na samym Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

 

30,1 km - w użytkowaniu

 

66,8 km - koncepcja programowa w opracowaniu

 

54,2 km - w przetargu w trybie "projektuj i buduj" (6 odcinków z czego dla 5 wybrano najkorzystniejszą ofertę)

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

18,3 km - w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (wybrano najkorzystniejszą ofertę)