Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Dwie umowy na koncepcje programowe drogi ekspresowej S19 podpisane

Opublikowano: 2018-03-01 13:07:40, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Opracowanie koncepcji potrwać ma prawie dwa lata.

Dwie umowy na koncepcje programowe drogi ekspresowej S19 podpisane

 

Trasa Via Carpatia ma łączyć kraje bałtyckie, wschodnią Polskę (od granicy z Litwą w Budzisku do Podkarpacia), Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Jej polską częścią będzie w większości - od Białegostoku przez Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku - trasa ekspresowa S19. Na razie są gotowe nieliczne i krótkie jej fragmenty: od Rzeszowa do Sokołowa Małopolskiego, a także zachodnia obwodnica Lublina.

Dziś (1 marca 2018) w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisane zostały dwie umowy na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 33,1 km. Wykonawcą zadania będzie firma IVIA S.A.,

Koncepcję dla odcinka w. Domaradz-w. Miejsce Piastowe (dł. 22,7 km) ma powstać w ciągu 22 miesięcy za kwotę 9,3 mln zł, natomiast dla odcinka w. Miejsce Piastowe – w. Dukla (dł. 10,4 km) w ciągu 19 miesięcy za kwotę 4,5 mln zł.

W ramach podpisanych umów wykonawca:

- opracuje koncepcję programową w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium koncepcji programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk
i monitoring hydrogeologiczny;

Koncepcja Programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe  i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Opracowane rozwiązania pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Odcinki drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz przez węzeł Miasto Piastowe do węzła Dukla o łącznej długości 33,1 km, stanowiące część szlaku Via Carpatia, przewidziane są do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła „Dukla” do Barwinka (Granica Państwa) o dł. ok. 18,335 km

Obecny przy podpisywaniu umówi Jarosław Baszkiewicz dyrektor Departamentu dróg i Transportu w Ministerstwie Infrastruktury przypomniał, że droga ma być gotowa w 2025 roku, ale minister Andrzej Adamczyk oczekuje, że będzie gotowa nawet rok wcześniej.

Z kolei Łukasz Smółka, dyrektor Gabinetu Politycznego ministra przypomniał, iż wczoraj (28 lutego 2018 r.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy z wykonawcami na budowę trzech odcinków S19, między Lublinem a Kraśnikiem, o łącznej długości 42 km. Będą one kosztować 1,13 mld zł, a ich budowa ma zakończyć się w 2021 r.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij