Inkubatory ekonomii społecznej na Podkarpaciu

Opublikowano: 2018-02-26 07:53:56, przez: admin, w kategorii: Biznes

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilku lat zajmuje się propagowaniem ekonomii społecznej, czyli podejścia do biznesu, w którym liczy się nie tylko zysk. Prowadziła m.in. projekt dotyczący samorządowych spółdzielni socjalnych, czyli podmiotów zakładanych przez gminy, a także założyła ośrodek wsparcia ekonomii społecznej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Od ponad roku Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez RARR S.A., realizuje kolejny projekt pn. „ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” (Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie), jeden z dwóch projektów dotyczący ekonomii społecznej, który uzyskał dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu to 25,9 mln zł., dzięki tym środkom,  ma powstać w latach 2017-2019  w subregionie II- 248 miejsc pracy. Subregion ten obejmuje powiaty:  strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg. Projekt skierowany jest już do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych lub ich zrzeszeń, wszelkich innych podmiotów z osobowością prawną, a także do partnerstw powołanych do działań na rzecz ekonomii społecznej, a także – jak najbardziej do osób prywatnych (fizycznych) zainteresowanych ww. tematyką.

 

Wsparcie w kluczowym momencie

W ramach projektu zostały powołane w Tarnobrzegu i Mielcu Inkubatory dla podmiotów ekonomii społecznej.

W inkubatorach mogą znaleźć miejsce istniejące lub nowopowstałe podmioty ekonomii społecznej, które chcą rozpocząć swoją działalność (np. w postaci spółek z o.o. non profit,). W naszych Inkubatorach pozostaje do dyspozycji zainteresowanych sprzęt biurowy, dostęp do telefonu, internetu, do urządzeń powielających. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Nasz Inkubator zapewnia po pierwsze adres do rejestracji, czyli można umieścić w nim siedzibę spółki czy spółdzielni. Po drugie można organizować spotkania w odpowiednio wyposażonych salach konferencyjnych - mówi dr hab. Piotr Zawada, prokurent RARR SA. – Ciekawym udogodnieniem są godziny pracy - od 9 do 20. W każdym inkubatorze są opiekunowie, a także doradcy specjalistyczni, którzy wesprą podmioty w realizacji ich biznesowych działań.

Piotr Zawada przypomina, że najtrudniejszy dla przedsiębiorstwa  okres, to ustabilizowanie swojej obecności na rynku. W tym właśnie newralgicznym czasie przedsiębiorstwa społeczne objęte są wsparciem inkubatora.

- Zainteresowani przychodzą z wizją, ale ona wymaga wsparcia eksperckiego – tłumaczy przedstawiciel Agencji. - Schemat wsparcia jest następujący: zaczynamy od animacji, pomagamy zainteresowanym wdrożyć pomysł, oferujemy wsparcie na każdym etapie budowania pozycji rynkowej przez naszych beneficjentów,  a także zapewniamy typowe doradztwo biznesowe.

 

Klauzule społeczne

Ciekawym głosem w dyskusji jaka się wywiązała w trakcie prezentacji inkubatora w Tarnobrzegu był temat klauzul społecznych w zamówieniach  publicznych. Prawo zamówień publicznych w ogłaszanych przetargach, pozwala wprowadzić ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej. Okazało się, że rośnie świadomość takich możliwości, zwłaszcza wśród samorządowców. Zresztą samorządy powinny być głównym graczem w działaniach wsparcia przedsiębiorstw społecznych, wiele swoich zadań mogą zlecać podmiotom ekonomii społecznej. Konkretnym przykładem zlecenia może być utrzymanie zieleni miejskiej. To zadanie gminy, która może je skierować na „otwarty rynek”, ale może też ogłosić  przetarg, w którym będą zastrzeżenia, że wykonawca ma np. zatrudniać osoby z niepełnosprawne z terenu danej gminy, i tu jest miejsce dla naszych beneficjentów.

 

25 tysięcy złotych na osobę

Konkretne wsparcie dla podmiotów, to dotacja w wysokości około 25 tys. zł na osobę i wsparcie pomostowe przez rok, które ma pomóc w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Jak to wygląda w praktyce? Trzech zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności zakłada spółkę, w której zatrudnia np. trzy osoby z kategorii wykluczonych, zarejestrowanych i długotrwale bezrobotnych. Pozwala to uzyskać wsparcie po ok. 25 tys. zł  na utworzenie jednego miejsca pracy dla osoby defaworyzowanej na rynku pracy jednorazowo i uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 2,1 tys. zł miesięcznie, przez maksymalnie  rok. To już pozwoli zakupić sprzęt, do wspomnianego utrzymania zieleni.

 

Najistotniejszy jest lider

Jak pokazuje praktyka łatwiej utrzymać na rynku spółkę kapitałową o charakterze non profit niż spółdzielnie.  W spółdzielni każdy członek ma głos, jeden głos, każdy jest równy, nawet gdy dana osoba pełni funkcję prezesa. W spółce z kolei za wszystko odpowiada prezes.

- Na razie popularnością cieszą się spółki, w dużo mniejszym stopniu spółdzielnie zakładane przez lokalnych liderów – dodaje Piotr Zawada. Pierwsze umowy na dotacje są już za nami i podpisujemy kolejne. Jednak każda umowa wymaga uprzednio odpowiedniego zabezpieczenia.

 

 

Adresy Inkubatorów dla PES:

  • Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4/a, pokój 210 

 

  • Mielec

ul. Obrońców Pokoju 3

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij